Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι ελληνικές ασφαλιστικές δεν χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

9 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα, συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με τις ελληνικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), αντί των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), σύμφωνα με αποτελέσματα διεθνούς έρευνας της PricewaterhouseCoopers (PwC).
Οι ελληνικές ασφαλιστικές δεν χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα, συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με τις ελληνικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), αντί των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), σύμφωνα με αποτελέσματα διεθνούς έρευνας της PricewaterhouseCoopers (PwC).

Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρει σε δηλώσεις του ο ο Νίκος Παπαδόπουλος, Partner, υπεύθυνος ασφαλιστικών εταιρειών της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος, καθιστά τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα ακόμη δυσκολότερη λόγω των εγγενών ελλείψεων του υπάρχοντος εθνικού συστήματος πληροφόρησης και της έλλειψης χρήσιμων και σχετικών δημοσιοποιήσεων στην αγορά.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της PwC, οι ασφαλιστικοί αναλυτές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αυστραλία εντοπίζουν σημαντικά κενά στην πληροφόρηση που θεωρούν σημαντική για τη δουλειά τους και την επάρκεια των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τον ασφαλιστικό κλάδο. Όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα, αυτό το «χάσμα επάρκειας», η διαφορά δηλαδή που υφίσταται ανάμεσα στην δική τους αντίληψη για την χρησιμότητα και την επάρκεια των πληροφοριών, είναι ιδιαιτέρως έντονο στις χώρες που απαιτείται να συντάσσουν εκθέσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης