Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η απόφαση για την παράταση υποβολής του πίνακα προσωπικού έως 15.11.2016

21 Οκτώβριος 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η παράταση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού. Σύμφωνα με την απόφαση " Παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 15η Νοεμβρίου 2016".

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης