Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Κρίσεις» εφοριακών έως τον Απρίλιο

7 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Πλήρη ανασύνθεση του ελεγκτικού μηχανισμού και νέο μοντέλο φορολογικών ελέγχων δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος Απριλίου θα κριθούν και οι 600 ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων καθώς λήγει η πρώτη τετραετής θητεία τους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση η οποία θα προσδιορίζει τα κριτήρια αποδοτικότητας των φοροελεγκτών. Τα κριτήρια, που με βάση αυτά θα καθοριστεί ποιοι ελεγκτές θα παραμείνουν για δεύτερη τετραετία στο πόστο τους θα είναι τα εξής:
«Κρίσεις» εφοριακών έως τον Απρίλιο


Πλήρη ανασύνθεση του ελεγκτικού μηχανισμού και νέο μοντέλο φορολογικών ελέγχων δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος Απριλίου θα κριθούν και οι 600 ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων καθώς λήγει η πρώτη τετραετής θητεία τους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση η οποία θα προσδιορίζει τα κριτήρια αποδοτικότητας των φοροελεγκτών. Τα κριτήρια, που με βάση αυτά θα καθοριστεί ποιοι ελεγκτές θα παραμείνουν για δεύτερη τετραετία στο πόστο τους θα είναι τα εξής:

1. Ο αριθμός των υποθέσεων, που θα έχει ελέγξει κάθε εφοριακός στη διάρκεια της τετραετούς θητείας του. Όσες περισσότερες υποθέσεις έχει ελέγξει τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει για να παραμείνει ελεγκτής για δεύτερη τετραετία.

2. Το εύρος των υποθέσεων, δηλαδή το πόσες «μεγάλες» υποθέσεις έχουν περάσει από τα χέρια του καθενός και κυρίως αν τις έχει ολοκληρώσει.

3. Το συνολικό ποσό των φόρων, των προστίμων και των προσαυξήσεων, που έχουν μεν βεβαιωθεί, αλλά θεωρούνται και εισπράξιμα.

Μόνο όσοι πιάσουν τους στόχους, και μόνο όσοι θα είναι πάνω από τον μέσο όρο των στόχων που έχει θέσει η ηγεσία του υπουργείου για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, θα καταφέρουν να περάσουν στη δεύτερη τετραετία. Οι ελεγκτές που δεν θα καταφέρουν να διατηρηθούν στη θέση τους θα μετατεθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Αλλαγές όμως σχεδιάζονται και στο μοντέλο των φορολογικών ελέγχων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Από φέτος η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) αλλάζει τον τρόπο επιλογής των φορολογικών υποθέσεων που θα «περάσουν» από έλεγχο.

Παραβατικότητα
Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας. Δηλαδή δεν θα τίθενται πλέον ποσοτικοί στόχοι για τους ελέγχους. Οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται σε «κρίσιμα οικονομικά κυκλώματα» και θα διενεργούνται κυρίως με αξιοποίηση των στοιχείων από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας, οι έλεγχοι θα διενεργούνται «περισσότερο από τα γραφεία των ελεγκτών και λιγότερο στους χώρους των επιχειρήσεων».

Οι ελεγκτές με 8.500 ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα μπορούν από τα γραφεία τους να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως αυτές με αυξημένη φοροδοτική ικανότητα.

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων που αλλάζει ριζικά τον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων ονομάζεται ELENXIS.

Με το σύστημα αυτό, συντομεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου καθώς θα είναι δυνατή η επιλογή και στόχευση των ελέγχων, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Επίσης οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονικά ακόμη και καταγγελίες πολιτών προς το υπουργείο Οικονομικών για φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις επιχειρήσεων, να διασταυρώνουν άμεσα τις πληροφορίες που τους διαβιβάζονται και να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στις καταγγελλόμενες επιχειρήσεις.

Κριτήρια παραμονής

Αριθμός υποθέσεων
Οσες περισσότερες υποθέσεις έχει ελέγξει τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει για να παραμείνει ελεγκτής για δεύτερη τετραετία.

Σοβαρότητα υποθέσεων
Το εύρος των υποθέσεων, δηλαδή το πόσες «μεγάλες» υποθέσεις έχουν περάσει από τα χέρια του καθενός και κυρίως αν τις έχει ολοκληρώσει.


Σύνολο φόρων
Το συνολικό ποσό των φόρων, των προστίμων και των προσαυξήσεων, που έχουν μεν βεβαιωθεί, αλλά θεωρούνται και εισπράξιμα.

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης