Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πλησιάζουν τα 4 εκατ. τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα

18 Οκτώβριου 2016 Σχόλια
Πλησιάζουν τα 4 εκατ. τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤο ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού


Το 2015, περίπου 119 εκατ άνθρωποι, ή το 23,7% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτό σημαίνει ότι βρέθηκαν σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες τρεις καταστάσεις:
-σε κίνδυνο φτώχειας μετά από κοινωνικές  αλλαγές (εισοδηματική φτώχεια),
-σοβαρές υλικές στερήσεις
-ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Μετά από τρεις διαδοχικές αυξήσεις μεταξύ 2009 και 2012 για να φθάσει σχεδόν το 25%, το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ παρουσιάζει συνεχώς μείωση  για να επιστρέψει στα επίπεδα του 2008 (23,7%), αλλά παραμένει το 2015 υψηλότερο από ό,τι το 2009.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας.

Το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παρουσιάζεται στη Βουλγαρία, ενώ το χαμηλότερο εμφανίζεται στην  Τσεχία.

Το 2015, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού σε τρία κράτη μέλη: η Βουλγαρία (41,3%), η Ρουμανία (37,3%) και στην Ελλάδα (35,7%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά των ατόμων που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή  κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (14,0%), τη Σουηδία (16,0%), τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (και οι δύο 16,8%), τη Δανία και τη Γαλλία (και 17,7%).

Μεγαλύτερη μείωση το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή του ρυθμού του κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζεται στην Πολωνία και τη Ρουμανία, υψηλότερη αύξηση στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Οι αριθμοί έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο δέκα χιλιάδες
* Τα στοιχεία για το 2008 δεν συμπεριλαμβάνουν την Κροατία. Τα στοιχεία για το 2015 εκτιμάται.
** 2015 τα στοιχεία είναι προσωρινά.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Περίπου 1 στα 6 άτομα στην ΕΕ σε κίνδυνο της εισοδηματικής φτώχειας ...


Κοιτάζοντας καθένα από τα τρία στοιχεία που συμβάλλουν στο να είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 17,3% του πληθυσμού της ΕΕ το 2015 ήταν στον κίνδυνο της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν κάτω από τα εθνικά τους σε κίνδυνο του κύκλου όριο της φτώχειας (δείτε το αντίστοιχο πίνακα). Αυτό το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας στην ΕΕ έχει ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με το 2014 (17,2%) και πιο σημαντικά σε σύγκριση με το 2008 (16,5%). Καθώς τα όρια αντανακλούν την πραγματική κατανομή του εισοδήματος στις χώρες, που ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την πάροδο του χρόνου. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 1 στα 4 άτομα ήταν στο όριο της φτώχειας στη Ρουμανία (25,4%) και περίπου 1 στους 5 στη Λετονία (22,5%), στη Λιθουανία (22,2%), η Ισπανία (22,1%) , Βουλγαρία (22,1%), την Εσθονία (21,6%), την Ελλάδα (21,4%), η Ιταλία (19,9%) και στην Πορτογαλία (19,5%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (9,7%), η Ολλανδία (12,1%), τη Δανία (12,2%), τη Σλοβακία (12,3%) και τη Φινλανδία (12,4%). Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας έχει αυξηθεί σε είκοσι δύο κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, και έχει μειωθεί σε τέσσερις.

... 1 σε 12 σοβαρές υλικές στερήσεις ...

Στην ΕΕ το 2015, 8,1% του πληθυσμού ήταν σοβαρές υλικές στερήσεις, που σημαίνει ότι είχαν συνθήκες διαβίωσης περιορίζονται από την έλλειψη πόρων, όπως δεν είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, ή να λάβει ένα μια εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι. Αυτό το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή στερούνται ουσιωδώς στην ΕΕ έχει μειωθεί σε σύγκριση τόσο με το 2014 (8,9%) και το 2008 (8,5%). Το ποσοστό εκείνων σοβαρά στερούνται ουσιωδώς το 2015 διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, που κυμαίνονται από περισσότερο από το 20% του συνολικού πληθυσμού στη Βουλγαρία (34,2%), η Ρουμανία (22,7%) και στην Ελλάδα (22,2%), για να λιγότερο από 5% στη Σουηδία (0,7%), Λουξεμβούργο (2,0%), η Φινλανδία (2,2%), η Ολλανδία (2,5%), η Αυστρία (3,6%), τη Δανία (3,7%), η Γερμανία (4,4%), την Εσθονία και τη Γαλλία (και οι δύο 4,5%). Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρές υλικές στερήσεις έχει αυξηθεί σε δώδεκα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, και μειώθηκε σε δεκατέσσερα.

... Και 1 στα 10 ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας


Κοιτάζοντας χαμηλή ένταση εργασίας, το 10,5% του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες εργαστεί λιγότερο από το 20% του συνολικού δυναμικού το έργο τους κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Σε σύγκριση με το 2014, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στην ΕΕ, για πρώτη φορά από το 2008. Το 2015, η Ελλάδα (16,8%), η Ισπανία (15,4%) και το Βέλγιο (14,9%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά εκείνων που ζουν σε πολύ χαμηλή ένταση εργασίας των νοικοκυριών , ενώ το Λουξεμβούργο (5,7%) και η Σουηδία (5,8%) είχαν τα χαμηλότερα μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας έχει αυξηθεί σε μια μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών (είκοσι), ενώ μειώθηκε σε έξι.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης