Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αφορολόγητα είδη έως 430 ευρώ από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

2 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Oι Eυρωπαίοι όπως και άλλοι πολίτες που μπαίνουν στην Ελλάδα (ή σε άλλη Κοινοτική χώρα) μετά από ταξίδι σε εκτός Ευρωπαϊκής Eνωσης χώρες δικαιούνται να φέρουν μαζί τους ορισμένα είδη που αγόρασαν χωρίς να επιβαρυνθούν με ΦΠΑ και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά μόνο όσα ορίζονται από Κοινοτική Οδηγία, που μόλις εκδόθηκε, και πρέπει να εφαρμοστεί έως το τέλος του 2008.
Αφορολόγητα είδη έως 430 ευρώ από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Oι Eυρωπαίοι όπως και άλλοι πολίτες που μπαίνουν στην Ελλάδα (ή σε άλλη Κοινοτική χώρα) μετά από ταξίδι σε εκτός Ευρωπαϊκής Eνωσης χώρες δικαιούνται να φέρουν μαζί τους ορισμένα είδη που αγόρασαν χωρίς να επιβαρυνθούν με ΦΠΑ και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά μόνο όσα ορίζονται από Κοινοτική Οδηγία, που μόλις εκδόθηκε, και πρέπει να εφαρμοστεί έως το τέλος του 2008.

Η Οδηγία αναφέρει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης «με βάση χρηματικά ή ποσοτικά όρια απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα εμπορεύματα, που εισάγονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον οι εισαγωγές αυτές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα».

Χρηματικά Oρια

Σύμφωνα με την Οδηγία, η Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της Eνωσης απαλλάσσουν από ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές εμπορευμάτων (εκτός από τα τσιγάρα κλπ. που θα αναφέρουμε) των οποίων η αξία δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ, ανά άτομο.

Το όριο αυτό αυξάνεται σε 430 ευρώ για τους επιβάτες αεροπλάνων και πλοίων. Επίσης προβλέπεται στην Οδηγία ότι τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το χρηματικό όριο έως 150 ευρώ ανά άτομο για όσους ταξιδεύουν, με οποιοδήποτε μέσο και είναι ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών.

Ποσοτικά Oρια για τσιγάρα - ποτά

Η νέα κοινοτική Οδηγία προβλέπει, ότι τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές των ακόλουθων τύπων προϊόντων καπνού που υπόκεινται στα ακόλουθα υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοτικά όρια:

Α) 200 τσιγάρα ή 40 τσιγάρα

Β) 100 πουράκια ή 20 πουράκια

Γ) 50 ή 10 πούρα Δ

) 250 ή 50 γραμμάρια καπνού για κάπνισμα.

Σχετικά με την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (εκτός από μη αφρώδη οίνο και τη μπύρα) προβλέπεται απαλλαγή από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα ακολουθεί ποσοτικά όρια:

Συνολικά ένα λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol. ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol. ή περισσότερο και συνολικά δύο λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν ξεπερνά το 22% vol.

Επίσης απαλλάσσονται τέσσερα λίτρα μη αφρώδους οίνου και δεκαέξι λίτρα μπύρας. Οι απαλλαγές δεν ισχύουν για επιβάτες κάτω των δέκα επτά ετών.

Καύσιμα

Για τα καύσιμα η νέα Οδηγία προβλέπει ότι απαλλάσσονται από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα καύσιμα, που περιέχονται στην κανονική δεξαμενή κάθε μεταφορικού μέσου με κινητήρα και μια ποσότητα καυσίμων, πού περιέχεται σε φορητό δοχείο έως δέκα λίτρα.

Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης