Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι 15 φορολογικές αλλαγές που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου

30 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • «Ποδαρικό» για το 2008 κάνουν 15 αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων, των ακινήτων αλλά και των καυσίμων.
Οι 15 φορολογικές αλλαγές που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου

«Ποδαρικό» για το 2008 κάνουν 15 αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων, των ακινήτων αλλά και των καυσίμων.

Οι νέες ρυθμίσεις, που φέρνει η δεύτερη και τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, αναμένεται να πλήξουν κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, το 2008 θα πληρώσουμε περισσότερους φόρους κατά 6,24 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος από τα οποία τα 3,97 δισ. ευρώ είναι έμμεσοι φόροι και τα υπόλοιπα 2,27 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την άμεση φορολογία.

Εσοδα
Η πρωτοφανής αύξηση 12,9% των φορολογικών εσόδων θα στηριχθεί κυρίως σε εισπρακτικά μέτρα και συγκεκριμένα στην αύξηση του φόρου στις βενζίνες και το πετρέλαιο, στην επιβολή του ενιαίου τέλους ακινήτων, στη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αλλά και την αυξημένη παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις.

Ειδικότερα από την Πρωτοχρονιά του 2008:

Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος διατηρείται στα 12.000 ευρώ, αλλά μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές. Τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2008 θα φορολογούνται με νέους συντελεστές, οι οποίοι διαμορφώνονται στο 27% από 29% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ και στο 37% από 39% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 ευρώ και μέχρι 75.000 ευρώ. Ο ανώτατος συντελεστής 40% διατηρείται για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ. Παρά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα από 12.600 ευρώ έως 21.000 ευρώ θα διαπιστώσουν ότι το επόμενο έτος θα έχουν αυξημένη παρακράτηση φόρου.

Καταργούνται το τέλος χαρτοσήμου και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου που επιβάλλονται με συνολικό ποσοστό 1,8% στα ενοίκια κατοικιών.

Αυξάνει στο 100% από 80% η προκαταβολή φόρου για τις τράπεζες και μάλιστα ισχύει για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν την άνοιξη.

Με συντελεστή 25% φορολογούνται κάθε χρόνο τα κέρδη των τραπεζών που σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Τέτοια εισοδήματα είναι τα κέρδη από την πώληση μετοχών σε αλλοδαπό ή ημεδαπό χρηματιστήριο, τα κέρδη από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα, το μέρος των αφορολόγητων εσόδων που δεν διανεμήθηκε μέσα στη χρήση. Οι τράπεζες θα υποβάλουν ειδική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα τέλη του ένατου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και θα εξοφλήσουν το φόρο σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης.

Φόρος 15% θα παρακρατείται στα εισοδήματα που προέρχονται από χρηματοοικονομικά παράγωγα της αλλοδαπής. Η παρακράτηση θα γίνεται από το ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα κατά την καταβολή ή πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Επίσης υποχρέωση παρακράτησης φόρου υπάρχει και όταν τα έσοδα από αυτά τα χρηματοοικονομικά παράγωγα επανεπενδύονται ή παραμένουν στο εξωτερικό.

Ακίνητα
Επιβάλλεται ετήσιο τέλος ακινήτων ίσο με το 0,1% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τον φόρο, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κάθε κτίσμα, θα πληρώνουν από το 2008 πάνω από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Από το νέο φόρο απαλλάσσεται η πρώτη κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ. και αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.

Το υπερβάλλον της επιφάνειας ή της αξίας θα φορολογείται κανονικά. Για παράδειγμα: αν κάποιος έχει ακίνητο επιφάνειας 220 τ.μ. και αξίας 300.000 ευρώ θα πληρώσει τέλος για το υπερβάλλον των 20 τ.μ.. Επίσης στον ΕΤΑΚ δεν θα υπαχθούν τα αγροτεμάχια και τα ακίνητα που βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων. Ειδικά για το 2008 δεν θα ισχύσει το αφορολόγητο της πρώτης κατοικίας αλλά για τον υπολογισμό του φόρου θα αφαιρεθεί ποσό 300.000 ευρώ από την μεγαλύτερης αξίας κατοικία και η υπόλοιπη αξία της περιουσίας θα φορολογείται με τέλος 0,1%.

Ετήσιο φόρο ακινήτων με συντελεστή 0,6% θα πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα, για κάθε ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους και δεν ιδιοχρησιμοποιείται. Με συντελεστή 0,1% επί της αντικειμενικής αξίας θα φορολογηθούν τα ακίνητα που χρησιμοποιούν οι παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα και αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας, το δημόσιο και η Εκκλησία. Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλουν δήλωση ΕΤΑΚ μέχρι 15 Μαϊου κάθε χρόνου και εντός 10μέρου αναλόγως ΑΦΜ.

Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2008 θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο Ε9 με τις διορθώσεις ή αλλαγές στην ακίνητη περιουσία.

Την άνοιξη έρχεται η τρίτη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, που θα κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 20%, για τα εντός σχεδίου πόλης ακίνητα, κτίσματα και οικόπεδα. Οι αυξήσεις αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα για τις ακριβές περιοχές, όπως Εκάλη, Κηφισιά κ.λπ., δεδομένου ότι είχαν αυξηθεί σημαντικά κατά την προηγούμενη διετία 2006 -2007, οπότε πλέον εκτιμάται ότι έχουν πλησιάσει τις αγοραίες τιμές, που ήταν και ο αρχικός στόχος.

Αυξάνουν για δεύτερη φορά οι αντικειμενικές αξίες για τα εκτός σχεδίου πόλης κτίσματα και αγροτεμάχια. Οι αυξήσεις στα εκτός σχεδίου θα κινηθούν κατά μέσο όρο γύρω στο 30%.

Αύξηση φόρων στο πετρέλαιο
Αυξάνει κατά 6,2% ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο φθάνοντας στα 293 ευρώ από 272 ευρώ το 2007.

Αυξάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη κατά 5,7% και στη σούπερ αμόλυβδη κατά 3,3%.

Με τον υψηλό φόρο των 293 ευρώ θα αγοράζουν το πετρέλαιο οι αγρότες, δηλαδή στην τιμή του κίνησης -σήμερα 0,97 ευρώ από 0,66-0,68 ευρώ σήμερα το κίνησης ανά λίτρο.

Εξομοιώνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης από τις 15 Ιανουαρίου 2008. Οι έμποροι θα αγοράζουν το πετρέλαιο με τον ενιαίο φόρο και θα πωλούν στον καταναλωτή με τον μειωμένο φόρο των 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο εισπράττοντας (οι έμποροι) τη διαφορά των 272 ευρώ από το δημόσιο με την υποβολή ειδικών καταστάσεων με τα στοιχεία των καταναλωτών. Καταναλωτές, απλοί ιδιώτες ή διαχειριστές, έχουν ως μοναδική υποχρέωση να δίνουν στον πρατηριούχο τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Παρατείνεται μέχρι 15 Μαϊου κάθε έτους η περίοδος αγοράς πετρελαίου από καταναλωτές με τον χαμηλό φόρο των 21 ευρώ.


Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης