ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Οικονομικές Ειδήσεις

27 Δεκέμβριος 2007
Οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα τρία χρόνια αποτυπώνονται και αναλύονται στο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την περίοδο 2007 - 2010. Taxheaven.gr

 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα τρία χρόνια αποτυπώνονται και αναλύονται στο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την περίοδο 2007 - 2010.

Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα είναι το πρώτο μετά την έξοδο της Ελλάδας από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος πέρυσι τον Ιούνιο και την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας μειώθηκε κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ με βιώσιμο και αξιόπιστο τρόπο. Στο πρόγραμμα αποτυπώνεται η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία τριάμισι χρόνια. Από το Μάρτιο του 2004, η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πρόγραμμα για την οικονομία με βασικούς πυλώνες τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι στόχοι του προγράμματος αυτού ήταν:

-η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και της αξιοπιστίας των στοιχείων,
-η βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών,
-η εξασφάλιση της αναπτυξιακής δυναμικής καθώς και συνθηκών αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης,
-η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με έμφαση στο άνοιγμα των αγορών, την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων,
-η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας,
-η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας.

Η πολιτική αυτή έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα τόσο το 2006 όσο και το 2007 παρέμεινε σε επίπεδα άνω του 4%, και συγκεκριμένα 4,2% για το 2006 και 4,1% για το 9μηνο του 2007. Η ανάπτυξη αυτή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές αγαθών και τις επενδύσεις, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου ο κινητήριος μοχλός ήταν ο δημόσιος τομέας. Σημειώνεται ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι σημαντικά υψηλότεροι από το μέσο όρο της ευρωζώνης και ξεπερνούν, επίσης, τις προβλέψεις του περυσινού Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας διατηρείται σε μία συγκυρία, όπου οι διεθνείς οργανισμοί αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη προς τα κάτω. Για την περίοδο μέχρι το 2010, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το δυνητικό ρυθμό της που είναι 4%. Η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την αναμενόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης θα προέλθει από την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών (3,5% σε πραγματικούς όρους), λόγω της αύξησης των πραγματικών αμοιβών, της αύξησης της απασχόλησης, της μείωσης του φορολογικού βάρους καθώς και των στοχευμένων μέτρων στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων. Οι επενδύσεις θα κινηθούν με υψηλούς ρυθμούς αύξησης, χάρη στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Κυβέρνηση, όπως ο νέος επενδυτικός νόμος και οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,8%, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας στο 6% το 2010. Ο πληθωρισμός αναμένεται ότι θα μειωθεί την επόμενη τριετία, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αγαθών.

Στο δημοσιονομικό τομέα, στόχος είναι η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού το 2010, με ενδιάμεση μείωση του ελλείμματος από το 2,7% του ΑΕΠ φέτος σε 1,6% το 2008 και στο 0,8% το 2009. Η μείωση του ελλείμματος θα βασισθεί κυρίως στην περαιτέρω αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αλλά και στην αντιμετώπιση της σπατάλης στο δημόσιο τομέα, ενώ παράλληλα αυξάνονται σημαντικά οι κοινωνικές δαπάνες. Επίσης, προβλέπεται η εντατικοποίηση των δημοσιονομικών ελέγχων και η μετάβαση σταδιακά στην κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμμάτων καθώς και η ενσωμάτωση των ειδικών λογαριασμών στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω από το 93,4% του ΑΕΠ φέτος σε 82,9% το 2010. Βασικοί παράγοντες που συντελούν στην μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ είναι η αύξηση των πρωτογενών αποτελεσμάτων της γενικής κυβέρνησης (από έλλειμμα 2,4% του ΑΕΠ το 2004 σε πλεόνασμα 3,8% το 2010), ο περαιτέρω περιορισμός των προσαρμογών ελλείμματος - χρέους, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Με βάση το ρυθμό δυνητικής ανάπτυξης που υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 4% για την περίοδο 2007-2010, το διαρθρωτικό έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο επίπεδο του 3,2% του ΑΕΠ το 2007 για να μειωθεί σταδιακά στο 0,8% το 2010. Η προσαρμογή στο διαρθρωτικό έλλειμμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντιστοιχεί σε 0,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2007, σε 0,6 μονάδες το 2008, σε μία ποσοστιαία μονάδα το 2009 και σε 0,8 μονάδες το 2010.

Οι δαπάνες σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθούν από το 42,6% του ΑΕΠ το 2007 στο 42,3% το 2010. Η μείωση των δαπανών είναι συγκρατημένη, κυρίως λόγω των αυξημένων κοινωνικών δαπανών, ιδιαίτερα των κονδυλίων που στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Παρά τη σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολογίας των φυσικών προσώπων, που ξεκίνησε φέτος και ολοκληρώνεται το 2009, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (από 39,9% το 2007 σε 42,3% του ΑΕΠ). Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί , κυρίως μέσω της απόδοσης των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο προβλέπει ότι αν υπάρξει χαμηλότερη ανάπτυξη, λόγω των διεθνών εξελίξεων, τότε θα είναι μικρότερη και η δημοσιονομική προσαρμογή.