Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εως τις 25 Φεβρουαρίου η υποβολή του νέου Ε9

27 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Το νέο έντυπο Ε9 καλούνται να υποβάλουν στην εφορία όλοι οι φορολογούμενοι, που φέτος απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα. Οι φορολογούμενοι αυτοί, αμέσως μετά τις γιορτές θα πρέπει να πάρουν από τις Δ.Ο.Υ. το νέο έντυπο και να προετοιμαστούν για τη συμπλήρωσή του. Η υποβολή του νέου Ε9 θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2008 δηλαδή πριν ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Ταυτόχρονα θα υποβληθούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων προηγούμενων ετών χωρίς την επιβολή αυτοτελούς προστίμου.
Εως τις 25 Φεβρουαρίου η υποβολή του νέου Ε9

Το νέο έντυπο Ε9 καλούνται να υποβάλουν στην εφορία όλοι οι φορολογούμενοι, που φέτος απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα. Οι φορολογούμενοι αυτοί, αμέσως μετά τις γιορτές θα πρέπει να πάρουν από τις Δ.Ο.Υ. το νέο έντυπο και να προετοιμαστούν για τη συμπλήρωσή του. Η υποβολή του νέου Ε9 θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2008 δηλαδή πριν ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Ταυτόχρονα θα υποβληθούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων προηγούμενων ετών χωρίς την επιβολή αυτοτελούς προστίμου.

Περιουσιολόγιο
Το υπουργείο Οικονομικών επισπεύδει την υποβολή του Ε9 για να επιβάλει τον ετήσιο φόρο ακινήτων σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι εφορίες μόλις παραλάβουν τα έντυπα Ε9 θα τα αποστείλουν στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων η οποία θα καταχωρίσει στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο τις αλλαγές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που επήλθαν κατά το 2007. Οπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στα έντυπα Ε9 των ετών 2005 έως και 2008. Νέοι και παλαιοί ιδιοκτήτες ακινήτων, κατά τη συμπλήρωση του Ε9, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής σημεία:

1. Στην πρώτη σελίδα του Ε9 δηλώνονται οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση (ενηλικίωση παιδιού, γάμος διαζύγιο) του φορολογούμενου αλλά και διαγραφή ή εισαγωγή ακινήτου.

2. Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού καθώς τα εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικόπεδα είτε έχουν κτίσματα είτε όχι. Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλες οι εκτάσεις, που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

3. Για να δηλώσετε ακίνητο που αποκτήσατε το 2007 η αρίθμηση στους εσωτερικούς πίνακες του εντύπου θα συνεχιστεί από το επόμενο ψηφίο (δηλαδή το τελευταίο) που είχατε αναγράψει στο τελευταίο Ε9 που υποβάλατε. Στην στήλη κωδικός μεταβολής γράψτε τον κωδικό 1 (νέο ακίνητο).

4. Για μεταβολή ποσοστού συγκυριότητας ή είδους εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο που έχει δηλωθεί στο Ε9 γράφονται τα στοιχεία του ακινήτου όπως ήταν την 1η Ιανουαρίου 2008 και βάζετε ως αύξοντα τον ίδιο αριθμό που είχατε γράψει στο έντυπο Ε9. Και στη στήλη κωδικός μεταβολής αναγράφεται τον κωδικό 2 (μεταβολή στοιχείων).

5. Για ακίνητο που εντός του 2007 το πουλήσατε ή το μεταβιβάσατε θα γράψετε τα στοιχεία του με τον αύξοντα αριθμό του Ε9 που είχατε υποβάλει και στην στήλη κωδικός μεταβολής δηλώνετε κωδικό 3 (διαγραφή ακινήτου).

6. Τέκνο που έπαψε να είναι προστατευόμενο, αν έχει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση πρέπει να υποβάλει δήλωση εισοδήματος και Ε9.

7. Σε οικόπεδα με πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που έχουν δοθεί με αντιπαροχή και δεν είχε προχωρήσει την 1η Ιανουαρίου 2008 η κατασκευή του σκελετού ορόφων δηλώνονται τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο. Αν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός της οικοδομής, ο οικοπεδούχος αναγράφει τα διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (ποσοστό συνιδιοκτησίας).

8. Σε μεταφορά συντελεστή δόμησης αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος και όχι εκατοστά οικοπέδου, με τα στοιχεία του ακινήτου. Ενώ στη στήλη όροφος, πλην του ισογείου που έχει κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.
Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης