Πάγος» στις αλλαγές σε υπερωρίες και όρια απολύσεων

Οικονομικές Ειδήσεις

27 Δεκέμβριος 2007
Τη διατήρηση, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2008, των υπερωριών και των ορίων των ομαδικών απολύσεων στα ίδια επίπεδα που ήταν και το 2007 αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας παρατείνοντας, ταυτόχρονα, και τη θητεία της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων υπό τον Ι. Κουκιάδη για τη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας. Taxheaven.gr

Πάγος» στις αλλαγές σε υπερωρίες και όρια απολύσεων

Τη διατήρηση, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2008, των υπερωριών και των ορίων των ομαδικών απολύσεων στα ίδια επίπεδα που ήταν και το 2007 αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας παρατείνοντας, ταυτόχρονα, και τη θητεία της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων υπό τον Ι. Κουκιάδη για τη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας.

Η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ. Πάλλη - Πετραλιά, επιδιώκοντας να αποφύγει το «άνοιγμα» ενός ακόμη «καυτού» (μετά το...ασφαλιστικό) «μετώπου» με τα συνδικάτα, φέρεται να αποδέχθηκε σχετική εισήγηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημ. Κοντού και «παγώνει» την προώθηση νέων αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις. Ετσι, με αποφάσεις που υπογράφονται ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων (του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας):
# Διατηρούνται για το πρώτο εξάμηνο του 2008 στις 30 ώρες τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης και στο 2% τον μήνα και μέχρι 30 άτομα ή 4 απολύσεις τον μήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν 20 - 200 άτομα (στις μικρότερες επιχειρήσεις δεν ισχύει κανένα όριο) τα όρια των επιτρεπομένων, χωρίς προηγούμενη άδεια, απολύσεων.
# Δίδεται τουλάχιστον δίμηνη παράταση για την έκδοση του πορίσματος της Επιτροπής Κουκιάδη σε σχέση με την προώθηση της ευελιξίας και της ασφάλειας της εργασίας, την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, τη μείωση του κόστους των απολύσεων κ.α.

Πηγή Ημερησία