Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποστολή βεβαιώσεων μερισμάτων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., κ.λπ.) για το φορολογικό έτος 2015

19 Δεκέμβριου 2016
Αποστολή βεβαιώσεων μερισμάτων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., κ.λπ.) για το φορολογικό έτος 2015
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

 

Όπως είναι γνωστό, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1274/30.12.2015 ορίστηκε εκτός των άλλων ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, δικαιώματα και τόκους. Πρόκειται για μία νέα υποχρέωση που καθιερώθηκε για τα στοιχεία που αφορούν στο φορολογικό έτος 20151.

Η υποβολή αυτών των στοιχείων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet). Οι υπόχρεοι μπορούν για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές του TAXISnet. Μέσα από τον δικτυακό χώρο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) επιλέγουμε αρχικά την εφαρμογή Βεβαιώσεις Αποδοχών (βλέπε κάτωθι εικόνα 1), έπειτα τη δήλωση Βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα έτους 2015 (βλ. εικόνα 2) και τέλος ανεβάζουμε το σχετικό αρχείο.


                                            (εικόνα 1)                                               (εικόνα 2)


Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή των βεβαιώσεων αυτών βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 20162.

Σύμφωνα με το παράρτημα 3 της ανωτέρω απόφασης, τα μερίσματα των δικαιούχων για τα κέρδη από προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία πρέπει να αναγραφούν στο συγκεκριμένο αρχείο με τον κωδικό αριθμό 2 και στο πεδίο του συντελεστή παρακράτησης φόρου θα αναγραφεί ο αριθμός 0, ενώ τα μερίσματα (προ φόρου) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία, κ.λπ.) πρέπει να αναγραφούν στο συγκεκριμένο αρχείο με τον κωδικό αριθμό 1 και στο πεδίο του συντελεστή παρακράτησης φόρου θα αναγραφεί ο αριθμός 10. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας που αναγράφεται στο εν λόγω παράρτημα της ΠΟΛ.1274/30.12.2015.

Να τονίσουμε ότι με την υποβολή των αρχείων αυτών δεν υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Ουσιαστικά για φέτος είναι μια υποχρέωση άνευ ουσίας, αφού τα εισοδήματα αυτά έχουν ήδη δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του φορ. έτους 2015. Ενδεχομένως του χρόνου (σ.σ. αυτή ήταν η πρόθεση του υπ. Οικ.) θα υποβάλλονται αρχικά αυτά τα αρχεία και μέσω αυτών θα ενημερώνεται και το έντυπο Ε1, όπως και με τα λοιπά αρχεία βεβαιώσεων.

 

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου (%) Είδος Εισοδημάτων
1. 10 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία
2. 0 Καθαρά κέρδη Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία
3. 15 Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις
4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Σημείωση: Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά τους τόκους τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1033/28.1.2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. όπως ισχύει, οπότε δεν συνδέεται με την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως το αρχείο μερισμάτων Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση.

 


___________________________

1 Για τα προηγούμενα έτη δεν υφίστατο τέτοια υποχρέωση υποβολής αυτών των στοιχείων.

2 Επειδή ο χρόνος κυλά πολύ γρήγορα όσοι συνάδελφοι δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά αρχεία είναι καλό να προγραμματίσουν την υποβολή τους προκειμένου να αποφύγουν τυχόν εκπρόθεσμες υποβολές. Επίσης να τονίσουμε ότι επειδή η 31η Δεκεμβρίου είναι αργία (σ.σ. Σάββατο), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται στις 2.1.2017.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης