Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εμπλουτίζεται ο κατάλογος με τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους

24 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Σε «τιμωρία» των νέων δραστηριοτήτων, που, λόγω των εξελίξεων στην αγορά, πήραν τη σκυτάλη του τζίρου από τις «παραδοσιακές» - πλην ξεπερασμένες - δραστηριότητες, προτίθεται να προχωρήσει σύντομα το υπουργείο Οικονομικών εμπλουτίζοντας τον κατάλογο των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) με νέους και αυξάνοντας τους ήδη υπάρχοντες. Από την άλλη πλευρά, μείωση μέχρι και ακύρωση περιμένει τους ΜΣΚΚ άλλων επαγγελμάτων που εξεμέτρησαν το ζην, θεωρούνται βλαπτικοί για την βιωσιμότητα των κλάδων αυτών στην αγορά και απώλεσαν το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών.
Εμπλουτίζεται ο κατάλογος με τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους


Σε «τιμωρία» των νέων δραστηριοτήτων, που, λόγω των εξελίξεων στην αγορά, πήραν τη σκυτάλη του τζίρου από τις «παραδοσιακές» - πλην ξεπερασμένες - δραστηριότητες, προτίθεται να προχωρήσει σύντομα το υπουργείο Οικονομικών εμπλουτίζοντας τον κατάλογο των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) με νέους και αυξάνοντας τους ήδη υπάρχοντες. Από την άλλη πλευρά, μείωση μέχρι και ακύρωση περιμένει τους ΜΣΚΚ άλλων επαγγελμάτων που εξεμέτρησαν το ζην, θεωρούνται βλαπτικοί για την βιωσιμότητα των κλάδων αυτών στην αγορά και απώλεσαν το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών.


Οι ΜΣΚΚ, όπως είναι γνωστό, λαμβάνονται υπόψη για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των κερδών των επιχειρήσεων αλλά και για την οριστική περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων. Αποτελούν δε το κυριότερο κριτήριο απαλλαγής από τον έλεγχο, καθώς ακόμη και αυτοί που δηλώνουν λογιστικά κέρδη μικρότερα από αυτά που προκύπτουν εξωλογιστικά θα πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον φόρο επί της διαφοράς προκειμένου να περαιώσουν οριστικά τη χρήση.
Σημειώνεται ότι για πολλά από τα επαγγέλματα αυτά, οι φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα το μέσο όρο που προέκυπτε από τους ΜΣΚΚ παρεμφερών δραστηριοτήτων, οι οποίοι υπολείπονταν ωστόσο μέχρι και 50% από τους νέους συντελεστές. Η στρέβλωση αυτή αμβλύνθηκε κάπως πριν από δύο χρόνια όταν με απόφασή του το υπουργείο Οικονομικών θέσπισε νέους συντελεστές για 262 επαγγέλματα, κατάργησε συντελεστές 29 επαγγελμάτων, επαναπροσδιόρισε τους συντελεστές για 48, αύξησε τους ΜΣΚΚ σε 12 και τους μείωσε σε 43 επαγγέλματα. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές πρωτοεμφανίστηκαν πριν από 19 χρόνια και μέχρι το 2005 παρέμεναν αμετάβλητοι!

Απαραίτητοι οι νέοι ΜΣΚΚ
Αιτιολογώντας την ανάγκη νέας διαμόρφωσής τους, παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι αυτή προέκυψε από την ύπαρξη στην αγορά πολλών νέων επαγγελμάτων, καθώς επίσης και για να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις και αντιδικίες ανάμεσα στους φορολογούμενους και τις φορολογικές υπηρεσίες (ΔΟΥ). Συγκεριμένα η αναθεώρηση των MΣKK κρίνεται απαραίτητη μετά τις μεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στην αγορά και συγκεκριμένα από την εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και τον κορεσμό άλλων. Για τον λόγο αυτό ορισμένοι συντελεστές κρίνονται σήμερα ιδιαίτερα χαμηλοί και είναι λογικό, αφού παρέμειναν στάσιμοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η προηγούμενη αναπροσαρμογή δεν τους άγγιξε στο σύνολό τους. Ηταν εξάλλου δεδομένο ότι την προ διετίας αύξηση θα ακολουθούσε νέα, έτσι ώστε η προσαρμογή των συντελεστών να γίνει σταδιακά και χωρίς μεγάλη επιβάρυνση για τους επαγγελματίες, όπως άλλωστε έγινε και στην περίπτωση των αντικειμενικών αξιών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα νέα δημοφιλή επαγγέλματα, όπως έμποροι ψηφιακών δίσκων (cd, dvd κ.λπ.), ασφαλιστικοί σύμβουλοι, αντιπρόσωποι ντίλερ κινητής τηλεφωνίας, δάσκαλοι καταδύσεων, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γηπέδων (5x5), πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ, στοιχημάτων κ.λπ., η αύξηση των ΜΣΚΚ ήταν μεν υψηλή της τάξης του 64% - 130%, πλην όμως συνεχίζουν να υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με το ρυθμό αύξησης του τζίρου τους.
Το έργο της αναμόρφωσης έχει αναλάβει ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία κλήθηκε εκ νέου να κωδικοποιήσει τις προτάσεις της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων της χώρας. Κυρίως δε να δημιουργήσει νέους MΣKK για τα επαγγέλματα εκείνα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιον συγκεκριμένο συντελεστή αλλά και επιληφθεί των περιπτώσεων εκείνων που υπάρχουν αναντιστοιχίες με τα δεδομένα της αγοράς.
Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή έχει καταλήξει στην απόφαση για επιβολή νέων ΜΣΚΚ σε δέκα «σύγχρονα» επαγγέλματα ενώ επανεξετάζει το καθεστώς εφαρμογής τους κατά το πρότυπο της προηγούμενης αναθεώρησης. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναμένεται να καταρτίσει δύο πίνακες ΜΣΚΚ, έναν που αφορά τους ΜΣΚΚ οι οποίοι εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και έναν που αφορά τους ΜΣΚΚ οι οποίοι εφαρμόζονται στις αγορές αυτών. Διευκρινίζεται ότι οι ΜΣΚΚ των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται επί των ακαθάριστων εσόδων τους, στην περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών τους (απόρριψη βιβλίων κ.λπ.) καθώς και κατά την περαίωση, χωρίς έλεγχο, των φορολογικών υποθέσεών τους.
Τέλος, αυτοί που εφαρμόζονται στις αγορές των επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστούν τα καθαρά τους κέρδη εξωλογιστικά.

Εκπιπτόμενες δαπάνες
Τον εμπλουτισμό των ΜΣΚΚ αναμένεται να ακολουθήσει και η επικαιροποίηση της λίστας των εκπιπτόμενων δαπανών στο πλαίσιο περιορισμού των τριβών ελεγχομένων και φορολογικών αρχών συνεπεία της αυθαιρεσίας των ελεγκτικών οργάνων.
Ειδικότερα, ο κατάλογος των δαπανών που θα αναγνωρίζει η εφορία ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αναμένεται να περιλάβει νέες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες παρότι αποτελούσαν εδώ και καιρό σημείο διαφωνίας δεν περιελήφθηκαν στους προηγούμενους καταλόγους. Παράλληλα, προκειμένου να οριοθετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι σχέσεις ελεγκτών και ελεγχομένων και να περιορισθούν τα περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουν άμεσα στην επικαιροποίηση και της δεύτερης λίστας με δαπάνες που δεν θα αναγνωρίζονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ακόμα κι όταν δικαιολογούνται από τη φύση του επαγγέλματος.

Λογιστικές διαφορές
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τακτική επικαιροποίηση του καταλόγου με τις εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες, αποτελεί πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου με στόχο την αντικειμενικοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών. Και αυτό γιατί η λίστα που εφαρμόζεται σήμερα απέχει σημαντικά από τα δεδομένα της αγοράς, ενώ η ίδια η δομή της αφήνει σημαντικά περιθώρια παρερμηνειών, οι οποίες οδηγούν αρκετές φορές επιχειρήσεις και ελεγκτές σε συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με μελέτη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που παρουσιάστηκε πρόσφατα, το «τιμολόγιο» εξαγοράς του λευκού φορολογικού μητρώου κυμαίνεται από 0,5% - 2% επί του καθαρού τζίρου, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και το είδος της δραστηριότητάς τους. Πρόκειται για ένα ποσό τεχνητών λογιστικών διαφορών, οι οποίες κάτω από την εξυπηρετική νομιμοφάνεια του διοικητικού συμβιβασμού, βοηθούν την επιχείρηση να αγοράσει, κατά το κοινώς λεγόμενο, την ησυχία της.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, σύμφωνα με την μελέτη, είναι ότι παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων έχει υποχωρήσει σημαντικά στο 25%, επιπλέον έλεγχοι, λογιστικές διαφορές και ρυθμίσεις περαίωσης υποθέσεων συνθέτουν ένα μέσο φορολογικό συντελεστή που στην πραγματικότητα ξεπερνά το 40%

Διαδικασία αναγνώρισης δαπανών
Σημειώνεται ότι η διαδικασία της επικαιροποίησης, όπως τουλάχιστον υπογραμμίζουν παράγοντες του υπουργείου, θα είναι στο εξής διαρκής και κάθε επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει επισήμως τα αιτήματά της.
Συγκεκριμένα:
- Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή η επαγγελματική ένωση στην οποία αυτή ανήκει ή η ελεγκτική υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει σχετικό ερώτημα στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία με τη σειρά της το εισάγει προς συζήτηση στην Επιτροπή. Η εισαγωγή αυτή μπορεί να συνοδεύεται και με έγγραφη άποψη της εν λόγω υπηρεσίας για την αναγνώριση ή μη της συγκεκριμένης κάθε φορά δαπάνης. Το πόρισμα της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Τμήμα Β` της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης.
- Η Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη και να αποφασίσει για την προσθήκη ή την αφαίρεση των δαπανών, μπορεί να ζητεί οποιοδήποτε έγγραφο, δικαιολογητικό, κ.λπ., καθώς και πληροφορία ή διευκρίνιση. Επίσης, μπορεί να αποστέλλει το ερώτημα στην αρμόδια κάθε φορά δημόσια οικονομική υπηρεσία, προκειμένου αυτή με τη σειρά της να εξετάσει τα αναφερόμενα στο ερώτημα πραγματικά περιστατικά, ενημερώνοντας εγγράφως στη συνέχεια την Επιτροπή.
Παράλληλα, η Επιτροπή, σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για συγκεκριμένη δαπάνη, μπορεί να ζητεί από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, τη σύνταξη από την τελευταία ερωτήματος προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της δαπάνης αυτής.

Πηγή Κέρδος

Για το ίδιο θέμα η express αναφέρει:

Μεταβολές στους ΜΣΚΚ για το 2008

Nέους Mοναδικούς Συντελεστές Kαθαρού Kέρδους (ΜΣΚΚ) για εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις και για ελεύθερους επαγγελματίες επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επικαιροποιηθούν το 2008 οι υφιστάμενοι κατάλογοι.

Hδη οι αρχές έχουν ζητήσει τις σχετικές προτάσεις αρμόδιων στελεχών, οι οποίες αναμένεται να γνωμοδοτήσουν για τα εξής:

# Τον καθορισμό Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους για νέα επαγγέλματα, τα οποία δεν διαθέτουν ΜΣΚΚ. Είναι χαρακτηριστικό, ότι πέρυσι προβλέφθηκε για πρώτη φορά Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους σε 262 νέα επαγγέλματα.
# Τη διαγραφή επαγγελμάτων (ο σχετικός κατάλογος δεν αναμένεται ιδιαίτερα μακρύς).
# Την αλλαγή της περιγραφής σε ορισμένα επαγγέλματα ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες.
# Την αύξηση του ΜΣΚΚ σε κάποια επαγγέλματα.
# Τη μείωση σε κάποια άλλα.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2006 αντιστοιχούσαν σχεδόν 4 επαγγέλματα με μείωση ΜΣΚΚ για κάθε ένα του οποίου αυξανόταν.

Εξάλλου, αναμένεται να καταρτισθούν δύο πίνακες ΜΣΚΚ, ένας που θα αφορά τους ΜΣΚΚ οι οποίοι εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ένας που θα αφορά τους ΜΣΚΚ οι οποίοι εφαρμόζονται στις αγορές αυτών. Διευκρινίζεται ότι οι ΜΣΚΚ των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται επί των ακαθάριστων εσόδων τους, στην περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών τους (απόρριψη βιβλίων κ.λπ.) καθώς και κατά την αυτοπεραίωση.

Η ανάγκη για την αλλαγή των ΜΣΚΚ προέκυψε λόγω της δημιουργίας πολλών νέων επαγγελμάτων, από την περίοδο που καθορίστηκαν για πρώτη φορά Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους μέχρι σήμερα και δεν περιελήφθησαν στους περυσινούς πίνακες, καθώς επίσης και για να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις και αντιδικίες ανάμεσα στους φορολογούμενους και τις φορολογικές υπηρεσίες (ΔΟΥ).


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης