Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016

3 Οκτώβριος 2016
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Οκτωβρίου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ' αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή αφορούν σε νέες υποχρεώσεις:

α) Μ.Υ.Φ. έτους 2015 μετά την παράταση που δόθηκε.

β) Υποχρέωση εγγραφής στο νέο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (Sepenet) από όλους του εργοδότες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων βάσει της απόφασης 34331/Δ9.892/ 26.7.2016 μετά την παράταση που δόθηκε.

γ) Ετήσιος πίνακας προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ.

 


 

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2016

7 Οκτ 2016 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
 1. 7 Οκτ 2016  Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015
10 Οκτ 2016
 1. 10 Οκτ 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
 2. 10 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
17 Οκτ 2016
 1. 17 Οκτ 2016  Ημερολόγιο διαφημίσεων.
20 Οκτ 2016
 1. 20 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
 2. 20 Οκτ 2016  Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο
21 Οκτ 2016
 1. 21 Οκτ 2016  Ετήσιος πίνακας Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
26 Οκτ 2016
 1. 26 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 2. 26 Οκτ 2016  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
 31 Οκτ 2016 Υποχρέωση εγγραφής εργοδοτών στην νέα υπηρεσία (www.sepenet.gr)
 1. 31 Οκτ 2016  Προθεσμία εγγραφής εργοδοτών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr)

ΑΠΔ - ΙΚΑ

 1. 31 Οκτ 2016  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 31 Οκτ 2016  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

ΦΠΑ

 1. 31 Οκτ 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Σεπτεμβρίου
 2. 31 Οκτ 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Λοιποί φόροι

 1. 31 Οκτ 2016  Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 31 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Αύγουστο)
 3. 31 Οκτ 2016  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Μισθωτήρια στο taxis

 1. 31 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Οκτ 2016  Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)
 2. 31 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Αυγούστου)
 3. 31 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)
 4. 31 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Αυγούστου
 5. 31 Οκτ 2016  Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Αυγούστου)
 6. 31 Οκτ 2016  Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Αυγούστου)

Intrastat

 1. 31 Οκτ 2016  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

 
    

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης