Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προπληρωμή επιδομάτων ανεργίας λόγω των εορτών Χριστουγέννων 2007 και Νέου Έτους 2008

20 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού, με την με αριθμ. 3421/49/06-11-2007 απόφασή του, ενέκρινε την «προπληρωμή» των τακτικών επιδομάτων ανεργίας και των «δώρων» Χριστουγέννων έτους 2007 ως εξής:
Προπληρωμή επιδομάτων ανεργίας λόγω των εορτών Χριστουγέννων 2007 και Νέου Έτους 2008


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
ΔΙΟΙΚΗΣΗ    
Δ/ΝΣΗ :   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ:     2
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8
                           ¶νω Καλαμάκι – 16610
           ΠΛΗΡΟΦ.:     Σκούρα Ελ.
                                ΤΗΛ: 210-9989067
                                Τριανταφύλλου Τρ.
                           TΗΛ: 210-9989054
ΘΕΜΑ: Προπληρωμή επιδομάτων ανεργίας λόγω των εορτών Χριστουγέννων 2007 και Νέου Έτους 2008

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού, με την με αριθμ. 3421/49/06-11-2007 απόφασή του, ενέκρινε την «προπληρωμή» των τακτικών επιδομάτων ανεργίας και των «δώρων» Χριστουγέννων έτους 2007 ως εξής:

Από την 03-12-2007, να προπληρώνονται από όλες τις Υπηρεσίες του  Οργανισμού:

α)Τα επιδόματα τακτικής ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά μέχρι και 07-01-2008      
 και
β) Τα «δώρα» εορτών Χριστουγέννων έτους 2007.

 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η προπληρωμή των επιδομάτων αφορά και τα «δώρα» Χριστουγέννων 2007, ανεξάρτητα αν την ημερομηνία που καταβάλλονται έχουν θεμελιωθεί από τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις των απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχ/σεις, που έχουν λάβει την προκαταβολή επιδόματος ανεργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 νου Ν. 3302/04 και της Υ.Α. 31206/09.08.2005 και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις επιδότησης, η προπληρωμή των επιδομάτων και των «δώρων» δεν είναι δυνατή.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης