Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή του 1ου Π.Τ. Θράκης σχετικά με τις εξοφλήσεις τιμολογίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΔΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Μ. Μ.  Βασιλείου 3  
69100 
Τηλ. 2531023035, 
Fax  2531082992,
Email: [email protected]

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  27-09-2016

Aρ. Πρωτ.: 088

Προς:
Υπουργό Οικονομικών
κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη

Κοιν.:
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
κ. Αλεξιάδη Τρύφων
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Κ. Πιτσιλής Γεώργιος
Βουλευτές Ν. Έβρου, Ν. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης
Πρόεδρο ΟΕΕ
κ. Κόλλια Κωνσταντίνο

Θέμα: «Εξοφλήσεις τιμολογίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας».

Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του N.4172/2013 κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Για την ερμηνεία της παραπάνω περίπτωσης έχει εκδοθεί η ΠΟΛ.1216/1.10.2014.

Μετά την έναρξη της τραπεζικής αργίας στις 28.6.2015 και τους περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές εκδόθηκε η ΠΟΛ.1143/3.7.2015 που επέτρεπε  την εξόφληση τιμολογίων και στοιχείων κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου και έως τη λήξη της προβλεπόμενης από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) τραπεζικής αργίας, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η ΠΟΛ.1153/15.7.2015 και παράτεινε τις διατάξεις της ΠΟΛ.1143/3.7.2015 μέχρι τη λήξη κάθε μεταγενέστερης παράτασης της αργίας, δηλαδή μέχρι την 19.7.2015.

Ωστόσο, στο τελευταίο εδάφιο της  ΠΟΛ.1143/3.7.2015 αναγράφεται ότι «τα ανωτέρω εφαρμόζονται για την εξόφληση τιμολογίων και γενικά στοιχείων που έχουν εκδοθεί ως και την 28.06.2015».

Ωστόσο, στην επιχειρηματική πρακτική διαμορφώθηκαν συνθήκες κατά τις οποίες οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, εύλογα απαιτούσαν  την άμεση πληρωμή τιμολογίων εκδοθέντων και μετά την 28.06.2015 και κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεις υπό τον κίνδυνο αντιμετώπισης ακόμη οξύτερων προβλημάτων λειτουργίας εξαναγκάστηκαν να προβούν στις σχετικές  εξοφλήσεις (εκ των πραγμάτων) μετρητοίς.

Λόγω της σχετικής περιοριστικής αναφοράς της παραπάνω απόφασης θα δημιουργηθούν προβλήματα  και προστριβές σε κάθε ελεγκτική διαδικασία των επιχειρήσεων που έκαναν χρήση της δυνατότητας αυτής  και σε εκδοθέντα κατά την περίοδο της τραπεζικής αργίας τιμολόγια. 

Είναι επομένως σημαντικό να αποτυπωθεί εγγράφως από τη φορολογική διοίκηση η διεύρυνση του παραπάνω διαστήματος, δηλαδή ότι η εφαρμογή της παρέκκλισης του τρόπου εξόφλησης αφορά τιμολόγια και γενικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 19.07.2015, ημερομηνία λήξης της τραπεζικής αργίας.


Ο  Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.  Π.Τ. Θράκης
Μαλτέζος Μενέλαος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης