Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους από 1η Ιανουαρίου 2008

18 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 17 λεπτά
  • Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες είναι μία από τις βασικότερες ρυθμίσεις που φέρνει ο νέος χρόνος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), το 2008 έρχονται 11 αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο, οι οποίες προέρχονται από νόμους που έχουν ψηφιστεί και προέβλεπαν σταδιακή εφαρμογή....
Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους από 1η Ιανουαρίου 2008

Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες είναι μία από τις βασικότερες ρυθμίσεις που φέρνει ο νέος χρόνος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), το 2008 έρχονται 11 αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο, οι οποίες προέρχονται από νόμους που έχουν ψηφιστεί και προέβλεπαν σταδιακή εφαρμογή.

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΠΟΚΠ Γιώργο Κουτρουμάνη, στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για λίγες σχετικά ομάδες και η αύξηση των ετών ασφάλισης που απαιτούνται για τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, η αύξηση των ενσήμων που απαιτούνται για συνταξιοδότηση από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η μείωση της βασικής σύνταξης του Ο.Γ.Α., η αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών, η καταβολή των δυο τελευταίων δόσεων των αναδρομικών του Λ.Α.Φ.Κ.Α., κ.λ.π.

1. Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Αυξάνεται από 1/1/2008 κατά ένα εξάμηνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση δικαιώματος έτη ασφάλισης το 2008. Πρόκειται για τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται σταδιακά τα τελευταία 15 χρόνια σε εφαρμογή του νόμου 2084 του 1992. Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά 7 ομάδες ασφαλισμένων από 7 συνολικά ταμεία κύριας ασφάλισης. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από το Ι.Κ.Α., το Τ.Ε.Β.Ε., τον .Ο.Γ.Α., το Ταμείο Εμπόρων και το Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.

Καμία επίσης αλλαγή δεν υπάρχει, με βάση τα ισχύοντα σήμερα, στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα προηγούμενα χρόνια στο Δημόσιο, στα ειδικά Ταμεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κ.λπ.

Τέλος καμία αλλαγή δεν προβλέπεται σε γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και άλλα σταθερά όρια που προβλέπονται από τα διάφορα ταμεία. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κάποιος ασφαλισμένος ή ασφαλισμένη συμπληρώνει τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση έτη ασφάλισης, ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη στο ΤΣΠΕΑΘ, μητέρα ανηλίκου που συμπλήρωσε το 2007 τη 15ετία θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 49,5 ετών με βάση το όριο που προβλεπόταν το έτος αυτό.

2. Αύξηση των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται κάθε χρόνο, σε εφαρμογή του νόμου 2084 του 1992, στα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για κάποιον ασφαλισμένο ή ασφαλισμένη προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στον Ο.Γ.Α. τα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα έτος με βάση το νόμο 2458 του 1997.

Οι αυξήσεις των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση αφορούν 13 ομάδες ασφαλισμένων από 12 Ταμεία κύριας ασφάλισης και τα αντίστοιχα επικουρικά. Επισημαίνεται ότι και εδώ τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση καθορίζονται με βάση αυτά που ισχύουν κατά το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος.

Καμία αλλαγή δεν έχουμε στα έτη που απαιτούνται για συνταξιοδότηση από το Ι.Κ.Α., το Τ.Ε.Β.Ε., το Ταμείο Εμπόρων, το Δημόσιο κλπ., όπως και καμία αύξηση δεν προβλέπεται για όσους έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις.

3. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του Ο.Γ.Α.

Oσοι από τους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. συνταξιοδοτηθούν από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Οργανισμού το 2008 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη, σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2007. Η μείωση της βασικής σύνταξης άρχισε από το 2003 (Νόμος 2458 του 1997) με ποσοστό 4% κάθε χρόνο. Όσοι λοιπόν συνταξιοδοτήθηκαν το 2007 είχαν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 20%, ενώ όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2008 θα έχουν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 24%. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω μείωση, που οδηγεί σε κατάργηση της βασικής σύνταξης για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το 2027, δεν οδηγεί σε μικρότερη σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. γιατί αυξάνεται με μεγαλύτερο πόσο η κύρια σύνταξη.

4. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 70.000 περίπου συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 2000 και πριν και οι συντάξεις τους δεν έχουν αναπροσαρμοστεί με βάση τα μισθολογικά κλιμάκια του νέου μισθολογίου που ισχύει για τους εν ενεργεία από 1/1/2001 και μετά. Από το Νόμο 3408/2005 προβλέπεται η σταδιακή αναπροσαρμογή των συντάξεων αυτής της κατηγορίας από 1/10/2005. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει την καταβολή της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της σύνταξης που καταβάλλεται σήμερα και του νέου ποσού που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με τις παρακάτω δόσεις:

α. Το 5% της διαφοράς από 1/10/2005

β. Το 7% της διαφοράς από 1/1/2006

γ. Το 10% της διαφοράς από 1/7/2006

δ. Το 18% της διαφοράς από 1/1/2007

ε. Το 24% της διαφοράς από 1/7/2007

στ. Το υπόλοιπο 36% της διαφοράς από 1/1/2008

5. Η επιστροφή των αναδρομικών του Λ.Α.Φ.Κ.Α.

Από 1/7/2006 άρχισε η επιστροφή των αναδρομικών των κρατήσεων που είχαν γίνει για το Λ.Α.Φ.Κ.Α. Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη:

# Ποσό μέχρι 200 ευρώ επεστράφη εφάπαξ την 1/7/2006
# Ποσό από 200,01- 300 ευρώ επιστρέφεται σε 2 εξαμηνιαίες δόσεις
# Ποσό από 300,01- 400 ευρώ επιστρέφεται σε 3 εξαμηνιαίες δόσεις
# Ποσό από 400,01- 500 ευρώ επιστρέφεται σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις
# Ποσό από 500 ευρώ και άνω επιστρέφεται σε 5 εξαμηνιαίες δόσεις

Επισημαίνεται ότι την 1/1/2007 κατεβλήθη η δεύτερη δόση και την 1/7/2007 η τρίτη. Την 1/1/2008 και την 1/7/2008 θα καταβληθούν οι υπόλοιπες δύο τελευταίες δόσεις.

6. Ενσωμάτωση του επιδόματος θέσης ευθύνης στο συντάξιμο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων

Από 1/1/2008 ενσωματώνεται στις συντάξιμες αποδοχές των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι προϊστάμενοι οποιουδήποτε επιπέδου, το επίδομα που καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους. Πρόκειται για διευθυντές, τμηματάρχες κ.λ.π. για τους οποίους θα υπάρχει εισφορά 6,67% για το ποσό αυτό που λαμβάνουν και το οποίο ενσωματώνεται στις συντάξιμες αποδοχές για κύρια σύνταξη. Οι συντάξεις για όσους αποχωρήσουν μέχρι 31/12/2007 θα αναπροσαρμοστούν με το συγκεκριμένο επίδομα ανεξάρτητα εάν αποχωρήσουν ή όχι από τη θέση αυτή.

Η διαφορά που προκύπτει στη σύνταξή τους θα καταβληθεί τμηματικά σε τρεις ετήσιες δόσεις ως εξής:

# Ποσοστό 30% την 1/1/2008
# Ποσοστό 30% την 1/1/2009
# Ποσοστό 40% την 1/1/2010

Για όσους αποχωρήσουν μετά την 1/1/2008, το ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης θα ενσωματωθεί στο σύνολό του στις συντάξιμες αποδοχές και επομένως θα καταβληθεί άμεσα η διαφορά που προκύπτει.

7. Οι ενοποιήσεις των Ταμείων

Οι ενοποιήσεις των Ταμείων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία αφορούν σε πρώτη φάση 5 Φορείς από τα λεγόμενα Ειδικά Ταμεία (Νόμος 3029/02). Συγκεκριμένα πρόκειται για το Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε., το Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε., το Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α., το Τ.Α.Π. «η Εθνική» και το Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π. Ήδη με το Νόμο 3029 του 2002 ενοποιήθηκαν στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., μέσα στο 2007, 2 επιπλέον Ταμεία από τα 8 συνολικά που προβλέπει ο νόμος και συγκεκριμένα το Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε. και το Τ.Α.Υ.Σ.Ο. (Συνεταιριστικών Οργανώσεων), ενώ το 2004 είχε ενοποιηθεί το Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.. Την 1/1/2008, με βάση πάντοτε το συγκεκριμένο Νόμο, ενοποιούνται στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ τα 5 Ταμεία που προαναφέρονται.

8. Αναθεώρηση της λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Μέχρι 31/12/2007 η επιτροπή Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα πρέπει να έχει παραδώσει το πόρισμα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί η νέα λίστα με τα επαγγέλματα της κατηγορίας αυτής. Σύμφωνα με τη σημερινή θέση της κυβέρνησης, στο νέο καθεστώς θα υπαχθούν όσοι απασχοληθούν σε επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας για πρώτη φορά από1/1/2008 και μετά. Το θέμα όμως παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί, μεταξύ άλλων, υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο Δημόσιο που απασχολούνται σε αυτού του είδους τα επαγγέλματα.(νοσοκομεία, καθαριότητα κ.λ.π.) και οι οποίοι περιμένουν την υπαγωγή τους.

9. Λήγει η ισχύς της διάταξης για χορήγηση αναλογικής σύνταξης με 3.500 ημέρες ασφάλισης ή 11,5 έτη

Από 1/1/2008 δεν θα μπορεί να πάρει σύνταξη ένας ασφαλισμένος που συμπλήρωσε 3.500 ένσημα ή 11,5 έτη ασφάλισης, εκτός και υπάρξει νέα ρύθμιση.

Με βάση τους ισχύοντες νόμους 3029 του 2002 και 3232 του 2004, εργαζόμενοι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι που δεν συμπλήρωναν 15 έτη ασφάλισης, μπορούσαν να πάρουν τη λεγόμενη αναλογική σύνταξη (195- 310 ευρώ) από όλα τα Ταμεία του Ιδιωτικού Τομέα. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μέχρι 31/12/2007 και αφορούν άνδρες και γυναίκες που έχουν παράλληλα συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και δεν δικαιούνται σύνταξη από κανένα Ταμείο.

Είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις βοηθούσαν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους να έχουν ένα εισόδημα, έστω και μικρό. Επειδή υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν τον ελάχιστο χρόνο για θεμελίωση δικαιώματος (15ετία), είναι επιβεβλημένο να διατηρηθεί το καθεστώς και μετά την 1/1/2008.

10. Τα νέα ποσά για Ε.Κ.Α.Σ. και συντάξεις Ο.Γ.Α.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Φαίνεται, όμως, ότι θα κυμανθούν από 3,5- 4% για το νέο έτος. Ωστόσο οι αυξήσεις για το Ε.Κ.Α.Σ. και τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α., είναι γνωστές και θα διαμορφώσουν το ανώτερο ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. στα 230 ευρώ και τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α. στα 330 ευρώ.

11. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων στο Δημόσιο και στα Ειδικά Ταμεία

Με βάση το νόμο 3029/02 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων του Δημοσίου και των Ειδικών Ταμείων από 1/1/2008.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά το Δημόσιο, το Τ.Α.Π-ΟΤΕ, τον Ο.Α.Π-ΔΕΗ, το Τ.Α.Π-ΕΤΕ, το Τ.Α.Π-ΑΤΕ, το Τ.Α.Π-ΗΣΑΠ, το Τ.Α.Π της Ασφαλιστικής εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ», το Τ.Α.Υ.ΣΟ (ΣΥΝ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ), το Τ.Σ.Π –ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟ, το ΤΑΠΙΛΤ (ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ που έχει ενοποιηθεί στο ΙΚΑ) και το Τ.Α.Π-ΕΤΒΑ. Επομένως, με βάση τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, δεν υπάρχει καμιά τέτοια αλλαγή στα ταμεία των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΣΑ κ.λ.π.) Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο 3029/02, οι συντάξεις για όσους είναι ασφαλισμένοι στα παραπάνω Ταμεία θα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ισχύει σήμερα, για τα χρόνια που θα διανυθούν στα Ταμεία αυτά μετά την 1/1/2008.

Συγκεκριμένα:

Για κάποιο ασφαλισμένο που θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2008, τα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2007 θα υπολογισθούν με βάση ότι ισχύει σήμερα, δηλαδή με βάση τον τελευταίο μισθό, και με ποσοστό αναπλήρωσης 80%.

Για τα χρόνια που θα συμπληρωθούν μετά την 1/1/2008 σταδιακά σε δέκα χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται από το 80% στο 70%,

# Για το έτος 2008 το 79% των αποδοχών
# Για το έτος 2009 το 78% των αποδοχών
# Για το έτος 2010 το 77% των αποδοχών
# Για το έτος 2011 το 76% των αποδοχών
# Για το έτος 2012 το 75% των αποδοχών
# Για το έτος 2013 το 74% των αποδοχών
# Για το έτος 2014 το 73% των αποδοχών
# Για το έτος 2015 το 72% των αποδοχών
# Για το έτος 2016 το 71% των αποδοχών
# Για το έτος 2017 το 70% των αποδοχών

Σταδιακά επίσης από τον τελευταίο μισθό, πάμε στις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας.

Ως αποδοχές πάντοτε για τα έτη μετά την 1/1/2008 λαμβάνονται, για όσους αποχωρήσουν από 1/1/2008 έως 31/12/2012, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών των μηνών που έχουν διανυθεί μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από την υποβολή της αίτησης. Από 1/1/2013 και μετά ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εκπαιδευτικός άνδρας συμπληρώνει στο τέλος του 2007 30 συντάξιμα έτη και ηλικία 55 ετών. Επειδή έχει διοριστεί πριν το 1983 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί στα 30 συντάξιμα έτη. Τα 2 συντάξιμα έτη από τα 30 είναι από αναγνώριση στρατιωτικής θητείας.

α. Εάν συνταξιοδοτηθεί το 2007 με 30 συντάξιμα έτη το ποσό της κύριας σύνταξης θα είναι: Ποσό Σύνταξης = Βασικός Μισθός x 80% x 30/35 = 1.429 x 80% x 30/35 = 980 ευρώ

β. Εάν συνταξιοδοτηθεί το 2012 με 35 συντάξιμα έτη το ποσό της σύνταξης θα αποτελεί το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών:

1. Ποσό σύνταξης για τα 30 έτη που συμπληρώθηκαν μέχρι τέλους του 2007 = Βασικός Μισθός x 80% x 30/35 = 1544 x 80% x 30/35 = 1059 ευρώ

2. Ποσό σύνταξης για τα 5 έτη που θα συμπληρωθούν από 1/1/2008 μέχρι το τέλος του 2012 = 1475 x 75% x 5/35 = 158 ευρώ

Επομένως το συνολικό ποσό της κύριας σύνταξης που θα καταβληθεί στον εργαζόμενο το 2012 (πάντοτε με βάση τους μισθούς που ισχύουν σήμερα) θα είναι 1059 + 158 = 1217 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ως βασικός μισθός για την πρώτη περίπτωση (συνταξιοδότηση το 2007) λαμβάνει ο βασικός μισθός που καταβάλλεται για τα 28 έτη υπηρεσίας αφού ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν υπολογίζεται για την μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Ως βασικός μισθός για την δεύτερη περίπτωση (συνταξιοδότηση το 2012) λαμβάνεται ο βασικός μισθός που καταβάλλεται για 33 έτη υπηρεσίας. Ο μέσος όρος των βασικών αποδοχών της τελευταίας πενταετίας υπολογίζεται με τους βασικούς μισθούς της περιόδου αυτής, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Εάν ο εργαζόμενος του παραπάνω παραδείγματος αποχωρήσει το 2007 θα λάβει ως κύρια σύνταξη ποσό 980 ευρώ. Εάν αποχωρήσει μετά από 5 χρόνια το ποσό της σύνταξης που θα λάβει ο ίδιος εργαζόμενος θα είναι 1.217 ευρώ δηλαδή 24,2% μεγαλύτερη σύνταξη (237 ευρώ παραπάνω). Εάν δεν υπήρχε η αλλλαγή που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την περίοδο μετά την 1/1/2008 το ποσό της σύνταξης που θα έπαιρνε ο εργαζόμενος το 2012 θα ήταν: Βασικός μισθός τελευταίου μήνα x 80% x 35/35 = 1544 x 80% = 1.235 δηλαδή 18 ευρώ παραπάνω σε σχέση με το ποσό της σύνταξης που τελικά θα πάρει. Επομένως είναι εντελώς λαθεμένη η επιλογή να αποχωρήσει κάποιος το 2007 με το σκεπτικό ότι θα κερδίσει οτιδήποτε. Το αντίθετο συμβαίνει αφού με την πρόωρη αποχώρηση χάνει την δυνατότητα να έχει κατά 237 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη.

Αυτά ισχύουν για την κύρια σύνταξη εάν υπολογίσουμε στο παράδειγμά μας και την επικουρική σύνταξη και το μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ. η πρόωρη αποχώρηση αποδεικνύεται ακόμη πιο ασύμφορη.

Συγκεκριμένα ο εργαζόμενος που αναφέρεται στο παράδειγμα εάν αποχωρήσει το 2007 το συνολικό ποσό σύνταξης που θα πάρει από όλα τα ταμεία θα είναι 1.420 ευρώ περίπου. Εάν αποχωρήσει το 2012 το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης θα είναι 1.770 ευρώ δηλαδή 350 ευρώ μεγαλύτερη. Υπάρχει τέλος και το εφάπαξ βοήθημα που στην πρώτη περίπτωση θα είναι 41.000 ευρώ περίπου και στη δεύτερη 52.000 ευρώ περίπου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο:

Γυναίκα εργαζόμενη στο δημόσιο από το 1982 συμπληρώνει 25 συντάξιμα έτη στο τέλος του 2007. Eχει ηλικία 55 ετών και δεν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη όπως προβλέπεται για μητέρες ανηλίκων παιδιών κ.λπ. Μπορεί στην περίπτωση αυτή να πάρει μόνο μειωμένη σύνταξη και ανήκει στην κατηγορία Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.). Τα ερωτήματα που την απασχολούν είναι:

α. Ποιο είναι το ποσό της κύριας σύνταξης που θα πάρει όταν αποχωρήσει στο τέλος του 2007;

β. Ποιο είναι το ποσό της κύριας σύνταξης που θα πάρει εάν αποχωρήσει στο τέλος του 2012;

Σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας λοιπόν και με βάση όσα προβλέπονται για τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης θα έχουμε τα παρακάτω: α. Το ποσό της κύριας σύνταξης που θα καταβληθεί εφόσον υπάρξει αποχώρηση στο τέλος του 2007 με 25 συνολικά έτη θα είναι:

Ποσό Σύνταξης = Βασικός Μισθός x 80% x 25/35 x 77,5% = 1188 x 80% x 25/35 x 77,5% = 526 ευρώ (Ο συντελεστής 77,5% είναι αυτός που ισχύει όταν υπάρχει πρόωρη συνταξιοδότηση,

5 έτη νωρίτερα από το 60ο έτος που προβλέπεται για της γυναίκες της κατηγορίας αυτής).

β. Το ποσό της κύριας σύνταξης που θα καταβληθεί το 2012 με 30 συντάξιμα έτη και με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού όπως αναλύθηκε στο πρώτο παράδειγμα θα είναι το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών.

1. Ποσό σύνταξης για τα 25 έτη που συμπληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2007 = Βασικός Μισθός x 80% x 25/35 = 1.253 x 80% x 25/35 = 716 ευρώ

2. Ποσό σύνταξης για τα 5 έτη που θα συμπληρωθούν μετά την 1/1/2008 = Βασικός Μισθός* x 75% x 5/35 = 1213 x 75% x 5/35 = 130 ευρώ (*όπου Βασικός Μισθός για την περίπτωση αυτή, είναι οι μέσες βασικές αποδοχές της πενταετίας).

Επομένως το συνολικό ποσό της κύριας σύνταξης θα είναι 716 + 130 = 846 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στην δεύτερη περίπτωση (αποχώρηση το 2012) η εργαζόμενη του παραδείγματος θα έχει 60,8% μεγαλύτερη σύνταξη (320 ευρώ) από εκείνη που θα πάρει εάν αποχωρήσει το 2007. Εάν υπολογιστούν και οι διαφορές από τα άλλα ταμεία (Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Μ.Τ.Π.Υ.), τότε φαίνεται πόσο ασύμφορη είναι η επιλογή για πρόωρη συνταξιοδότηση.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Η συνολική σύνταξη που θα καταβληθεί σε περίπτωση αποχώρησης το 2007 θα είναι 790 ευρώ περίπου και το εφάπαξ βοήθημα 31.000 ευρώ περίπου. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης το 2012 το συνολικό ποσό σύνταξης θα είναι 1.235 ευρώ περίπου, ενώ το εφάπαξ βοήθημα θα είναι 40.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με παραμονή για 5 χρόνια στην εργασία της η εργαζόμενη εξασφαλίζει 445 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη και 9.000 ευρώ περίπου μεγαλύτερο εφάπαξ βοήθημα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπήρχε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού για την κύρια σύνταξη μετά την 1/1/2008 η συνολική σύνταξη θα ήταν 15 περίπου ευρώ μεγαλύτερη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο:

Εργαζόμενη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρώνει στο τέλος του 2007, 27 έτη ασφάλισης και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μητέρες ανηλίκων. Ο συντάξιμος μισθός που έχει σήμερα είναι 1300 ευρώ. Εργαζόμενη της ίδιας κατηγορίας έχει συντάξιμο μισθό σήμερα με 30 έτη υπηρεσίας

1.450 ευρώ. Τα ερωτήματα που απασχολούν την συγκεκριμένη εργαζόμενη είναι:

α. Ποιο θα είναι το ποσό κύριας σύνταξης που θα πάρει εάν αποχωρήσει στο τέλος του 2007;

β. Ποιο θα είναι το ποσό της κύριας σύνταξης που θα πάρει εάν αποχωρήσει το 2010;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

α. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης στο τέλος του 2007 το ποσό της κύριας σύνταξης που θα λάβει η εργαζόμενη θα είναι: Ποσό Σύνταξης = Συντάξιμος Μισθός x 80% x 27/35 = 1.300 x 80% x 27/35 = 802 ευρώ

β. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης το 2010 με 30 έτη ασφάλισης και 1450 ευρώ συντάξιμο μισθό του τελευταίου μήνα, όπως ισχύει σήμερα, το ποσό της κύριας σύνταξης θα είναι το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών.

1. Ποσό Σύνταξης για τα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2007 = 1450 x 80% x 27/35 = 895 ευρώ

2. Ποσό Σύνταξης για τα 3 έτη που θα συμπληρωθούν μετά την 1/1/2008 = 1.420 x 77% x 3/35 = 94 ευρώ (1400 ευρώ είναι οι μέσες αποδοχές της τελευταίας τριετίας όπως διαμορφώνεται με τις αναπροσαρμογές που προβλέπει ο Νόμος 3029/02). Επομένως το συνολικό ποσό κύριας σύνταξης στην περίπτωση αυτή θα είναι 989 ευρώ (895 + 94).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Με βάση τα σημερινά δεδομένα σε ότι αφορά στις αποδοχές η διαφορά που θα έχει στην κύρια σύνταξη της η εργαζόμενη του παραδείγματος θα είναι 187 ευρώ. Εάν δεν υπήρχε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης από 1/1/2008 η ίδια η εργαζόμενη θα έπαιρνε κύρια σύνταξη το 2010, 994 ευρώ δηλαδή 7 ευρώ παραπάνω από αυτά που τελικά θα πάρει.

Χρήσιμες παρατηρήσεις και συμπεράσματα:

1. Με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων από 1/1/2008 υπάρχει σταδιακά μείωση του ποσού της σύνταξης για τους εργαζόμενους που θα χρειαστεί να παραμείνουν στην εργασία τους αρκετά χρόνια μετά την παραπάνω ημερομηνία προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Η άποψη που επικρατεί όμως ότι όσοι αποχωρήσουν μέχρι 31/12/2007 είναι κερδισμένοι είναι εντελώς εσφαλμένη. Τίποτα δεν χάνει ο εργαζόμενος για τα χρόνια που έχει συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2007 αφού οποτεδήποτε αποχωρήσει η σύνταξή του θα υπολογιστεί με τον τελευταίο μισθό που θα έχει τότε και το 80% ως ποσοστό αναπλήρωσης. Η μείωση αφορά μόνο στα χρόνια που θα συμπληρωθούν μετά την 1/1/2008.

Με απλά λόγια για τα έτη ασφάλισης που συμπληρώνει ένας εργαζόμενος μέχρι τέλους του 2007 δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού ανεξάρτητα το πότε θα υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης. Για τα έτη ασφάλισης, όμως, που θα συμπληρωθούν μετά την 1/1/2008 θα πάρει ο ίδιος εργαζόμενος μικρότερη σύνταξη από εκείνη που θα έπαιρνε εάν δεν υπήρχε η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού.

2. Ο Νόμος 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα), στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων μετά την 1/1/2008, περιλαμβάνει ταυτόχρονα 3 βασικές ρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων έχει ιδιαίτερη σημασία για το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων σε σχέση με τις συντάξεις, τις εισφορές κ.λ.π.

Η πρώτη ρύθμιση προβλέπει τη διατήρηση του καθεστώτος συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των ειδικών Ταμείων και μετά την ενοποίησή τους στο Ι.Κ.Α. (Δ.Ε.Κ.Ο.- Τράπεζες).

Η δεύτερη ρύθμιση προβλέπει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και πάλι για τα ειδικά Ταμεία που συγχωνεύονται στο Ι.Κ.Α. με απώτερη ημερομηνία 1/1/2008. Αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους μείωση της εισφοράς από το 11% στο 6,67% έτσι ώστε να εξομοιωθεί με εκείνη που ισχύει στο Ι.Κ.Α. (αντίστοιχη μείωση προβλέπεται και για τις εργοδοτικές εισφορές).

Η τρίτη ρύθμιση αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους και αναφέρεται στην ενσωμάτωση ποσού 176 ευρώ στις συντάξιμες αποδοχές. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε το 2003, πρώτο χρόνο εφαρμογής της, για να επανέλθει, με μια μικρή τροποποίηση, σε ισχύ από 1/7/2007 και χωρίς προοπτική ενσωμάτωσης του ποσού αυτού στους βασικούς μισθούς.

Επομένως η διατήρηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τα συγχωνευόμενα στο Ι.Κ.Α. Ταμεία, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η ενσωμάτωση των 176 ευρώ στους βασικούς μισθούς αποτελούν τις ελάχιστες, παράλληλες ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν μαζί με εκείνες που προβλέπουν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων προκειμένου να μην υπάρξουν παραπέρα αρνητικές επιπτώσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα των εργαζομένων για επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος και υπολογισμό της σύνταξης με βάση το 80% του τελευταίου μισθού, δεν είναι απλά δίκαιο, αλλά ασφαλιστικά και ηθικά επιβεβλημένο.

Πηγή Expess


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης