Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς για το 2016

21 Σεπτέμβριου 2016
Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς για το 2016
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με απάντηση που δόθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αναφορικά με το θέμα του ορισμού ελεγκτών για τη χρήση 2016, έγιναν γνωστά τα ακόλουθα (σ.σ.: τα οποία παρουσιάζονται εν περιλήψει).

α. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2015, η οποία έχει ισχύ από 1-1-2016, επομένως αφορά τις χρήσεις που εκκινούν από 1-1-2016. Επομένως οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1-1-2016 έως 31- 12-2016 και εφεξής υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για τις δύο προηγούμενες χρήσεις (2014, 2015) ανήκαν στις κατηγορίες των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Αναλόγως εφαρμόζονται τα ανωτέρω και για τυχόν «ενδιάμεσες» χρήσεις. Έτσι πχ μια μεσαία οντότητα με χρήση από 1-7-2015 έως 30-6-2016 δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4336/2015 περί τακτικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη χρήση, υπάγεται όμως για την επόμενη (1-7-2016 έως 30-6- 2017).

β. Ακόμα και στην περίπτωση II των μεταβατικών διατάξεων της ως άνω Υποπαραγράφου του ν. 4336/2015, όπου ορίζεται ότι από την ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου καταργούνται οι περί τακτικού ελέγχου επιμέρους διατάξεις των εταιρικών νόμων (κ.ν. 2190/1920, ν. 3190/1955 και ν. 4072/2012), σκοπός του νομοθέτη, όπως προκύπτει και από τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις, είναι κατά την άποψή μας η κατάργηση αυτή να ισχύει από 1-1-2016.

γ. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια της, καταργηθείσας πλέον, διάταξης του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 προκειμένου να κριθεί αν υπάγονται σε τακτικό έλεγχο οι οικονομικές καταστάσεις του 2016. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υπαγωγή σε υποχρεωτικό έλεγχο από ελεγκτές του ν. 4336/2015 είναι αυτά που ορίζει ο νόμος αυτός, σε συνδυασμό με τον ν. 4308/2014. Συνεπώς, οντότητες οι οποίες βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων των ετών 2014 και 2015 θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2016. Βέβαια, οι μικρές οντότητες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν προαιρετικά.


Οντότητα κατά την χρήση 2016

Υπαγωγή σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές

Πολύ μικρή

Όχι

Μικρή

Όχι

Μεσαία

Ναι

Μεγάλη

ΝαιΣημείωση:
Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τον καλό συνάδελφο που μας έστειλε τη σχετική απάντηση που έλαβε από το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι αναφορικά με το εν λόγω θέμα, για το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα αντικρουόμενες απόψεις.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης