Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πώς θα υποβληθεί το 2008 το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

17 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Nέες υποχρεώσεις προκύπτουν για περισσότερους από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους –φυσικά και νομικά πρόσωπα– από το 2008, καθώς θα αναγκασθούν να καταβάλουν για πρώτη φορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) και να υποβάλουν και τις σχετικές δηλώσεις στην εφορία. Eτσι, από την ερχόμενη Aνοιξη (και συγκεκριμένα από τις 15 Μαΐου 2008) θα υποβάλλονται οι δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) των νομικών προσώπων το οποίο θα καταβάλλεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.
Πώς θα υποβληθεί το 2008 το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

Nέες υποχρεώσεις προκύπτουν για περισσότερους από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους –φυσικά και νομικά πρόσωπα– από το 2008, καθώς θα αναγκασθούν να καταβάλουν για πρώτη φορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) και να υποβάλουν και τις σχετικές δηλώσεις στην εφορία. Eτσι, από την ερχόμενη Aνοιξη (και συγκεκριμένα από τις 15 Μαΐου 2008) θα υποβάλλονται οι δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) των νομικών προσώπων το οποίο θα καταβάλλεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Bουλή την περασμένη Πέμπτη, κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι και την 15η Μαΐου κάθε έτους και θα ολοκληρώνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου. Τη δήλωση θα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Oσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας αυτής φορολογίας (2008) ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας κάθε προσώπου την 1η Ιανουαρίου 2008, η οποία προκύπτει από το σύνολο των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως και 2008 τις οποίες έχει υποβάλει ο υπόχρεος. Για κάθε επόμενο έτος όμως, αρχής γενομένης από το 2009 δηλαδή, ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως και 2008, με τις μεταβολές της όποιας περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που επήλθαν κάθε επόμενο έτος, για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη μεριμνήσει να αξιοποιήσει τη βάση δεδομένων ης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε τον Φεβρουάριο του 2008 να υποβάλουν δήλωση –μόνο για διόρθωση ή συμπλήρωση– όσοι φορολογούμενοι θα έχουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους. Με άλλη διάταξη, καθίσταται σαφές ότι δεν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται με βάση οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα του.

Το τέλος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται τον μήνα Οκτώβριο και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους.

Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι διακόσια πενήντα 250 ευρώ για τον ίδιο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους.

Επίσης ορίζεται σαφώς ότι το ενιαίο τέλος ακινήτων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων. Ειδικότερα, από την Πέμπτη 15 Μαΐου θα υποβάλλουν τις δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) τα νομικά πρόσωπα στις εξής ημερομηνίες (σε παρένθεση τα λήγοντα ψηφία ΑΦΜ):

Πέμπτη 15/5 (1-2), Δευτέρα 19/5 (3-4), Τετάρτη 21/5 (5-6), Παρασκευή 23/5 (7-8), Τρίτη 27/5 (9-0).

Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης