Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο IASB προσφέρει καθοδήγηση σε ομαδικές συμβάσεις πληρωμής με βάση την αξία των μετοχών και διακανονιζόμενες τοις μετρητοίς.

15 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ ) δημοσίευσε σήμερα με σκοπό τη διατύπωση σχολίων από το κοινό ένα σχέδιο προτύπου για τις προτεινόμενες τροπολογίες στο ΔΠΧΠ 2 - Παροχές που Eξαρτώνται από την Aξία των Mετοχών και τη Διερμηνεία IFRIC 11 ΔΠΧΠ 2 της ΕΔΔΠΧΠ - Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου.
Ο IASB προσφέρει καθοδήγηση σε ομαδικές συμβάσεις πληρωμής με βάση τηναξία των μετοχών και διακανονιζόμενεςτοις μετρητοίς.
Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ ) δημοσίευσε σήμερα με σκοπό τη διατύπωση σχολίων από το κοινό ένα σχέδιο προτύπου για τις προτεινόμενες τροπολογίες στο ΔΠΧΠ 2 - Παροχές που Eξαρτώνται από την Aξία των Mετοχών και τη Διερμηνεία IFRIC 11 ΔΠΧΠ 2 της ΕΔΔΠΧΠ- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου.

Οι προτάσεις απαντούν σε αιτήματα για καθοδήγηση σχετικά με το πώς μια οντότητα του ομίλου που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες από τους παροχείς της (συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων) πρέπει να καταλογίζει τις παρακάτω συμφωνίες:

Συμφωνία 1 - οι παροχείς υπηρεσιών της οντότητας λαμβάνουν πληρωμές τοις μετρητοίς που συνδέονται με την τιμή των μετοχικών τίτλων της οντότητας.

Συμφωνία 2 - οι παροχείς υπηρεσιών της οντότητας λαμβάνουν πληρωμές τοις μετρητοίς που συνδέονται με την τιμή των μετοχικών τίτλων της μητρικής οντότητας.

Με βάση οποιαδήποτε από τις δύο συμφωνίες, η μητρική οντότητα υποχρεούται να καταβάλλει τα απαιτούμενα ποσά τοις μετρητοίς στουςπαροχείς υπηρεσιών της οντότητας. Η ίδια η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους πληρωμές.

Η προτεινόμενη τροπολογία για τοΔΠΧΠ 2 διασαφηνίζει ότι το ΔΠΧΠ 2 ισχύει σε συμφωνίεςόπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω, ακόμα κι αν η οντότηταπου λαμβάνει αγαθά ή προϊόντα από τους παροχείς της δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλλει τοις μετρητοίς τις απαιτούμενες πληρωμές με βάση την αξία των μετοχών. Η προτεινόμενη τροπολογία στο IFRIC 11 διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να υπολογίζει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις συναλλαγές πληρωμών καθοριζόμενες από την αξία των μετοχών και διακανονιζόμενες τοις μετρητοίς.

Το σχέδιο προτύπου των προτεινόμενων τροπολογιών για τα ΔΠΧΠ 2 και IFRC 11 - Ομαδικές συμβάσεις πληρωμής με βάση τηναξία των μετοχών και διακανονιζόμενες τοις μετρητοίς είναι διαθέσιμο για τους συνδρομητές του ΔΠΧΠ μέσω διαδικτύου από σήμερα και θα είναι πλήρως διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα από τις 24 Δεκεμβρίου 2007. Διατίθεται για σχολιασμό μέχρι τις 17 Μαρτίου 2008.

Μετάφραση XLence ΕΠΕ, www.xlence.grΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης