Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2007 σε επιχ/σεις από την Υπ.Ε.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Αττικής

14 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2007 σε επιχ/σεις από την Υπ.Ε.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Αττικής ..
 Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε. - Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) πραγματοποίησε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2007 ελέγχους σε 3.149 επιχειρήσεις. Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν 36.531 παραβάσεις σε 1.281 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 40,6%) και συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 95.388.964 ευρώ.

 
   Ειδικότερα, τον Νοέμβριο η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπ.Ε.Ε. πραγματοποίησε ελέγχους σε 1.587 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν 30.025 παραβάσεις σε 625 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 40%) και καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 60.964.139 ευρώ. Τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν για περιπτώσεις πλαστών στοιχείων (εικονικά τιμολόγια) είναι ύψους 28.143.078 ευρώ, ενώ για μη αποδοθέν ΦΠΑ καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 7.366.632 ευρώ. Για παραβάσεις μη έκδοσης παραστατικών στοιχείων (αποδείξεις λιανικής πώλησης, δελτία αποστολής κ.λπ.) καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 25.022.500 ευρώ και για παραβάσεις πετρελαιοειδών 431.929 ευρώ. Τον ίδιο μήνα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπ.Ε.Ε. πραγματοποίησε ελέγχους σε 520 επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και εστίασης. Διαπιστώθηκαν συνολικά 22.263 παραβάσεις σε 230 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 44%).


   Τον Οκτώβριο, η Υπ.Ε.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) πραγματοποίησε ελέγχους σε 1.562 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν 6.506 παραβάσεις σε 656 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 42%)  και συνολικά καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 34.424.825 ευρώ. Ειδικότερα, τα πρόστιμα για πλαστά στοιχεία ανέρχονται σε 20.128.312 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα για μη απόδοση ΦΠΑ σε 6.009.836 ευρώ. Για παραβάσεις λόγω μη έκδοσης παραστατικών στοιχείων καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 5.655.400 ευρώ και για παραβάσεις πετρελαιοειδών πρόστιμα ύψους 2.631.277 ευρώ. Τον Οκτώβριο, επίσης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 337 επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 140 από αυτές (ποσοστό παραβατικότητας 41%).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης