Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νέο Φορολογικό νομοσχέδιο -Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών - Απαλλαγή Πρώτης Κατοικίας - Ενιαίο Τέλος Ακινήτων - Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και Λοιπές Διατάξεις-

13 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
Το νέο Φορολογικό νομοσχέδιο -Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών - Απαλλαγή Πρώτης Κατοικίας - Ενιαίο Τέλος Ακινήτων - Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και Λοιπές Διατάξεις-
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Το νέο Φορολογικό νομοσχέδιο -Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών - Απαλλαγή Πρώτης Κατοικίας - Ενιαίο Τέλος Ακινήτων - Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και Λοιπές Διατάξεις-

Το υπουργείο οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα το νέο φορολoγικό νομοσχέδιο

Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών - Απαλλαγή Πρώτης Κατοικίας - Ενιαίο Τέλος Ακινήτων - Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και Λοιπές Διατάξεις-

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Με το παρόν Σχέδιο Νόμου προβλέπεται η κατάργηση του φόρου κληρονομιάς στα ακίνητα για τους κληρονόμους αΆ και βΆ κατηγορίας. Όπως έχει ανακοινωθεί, θεσπίζεται μόνο ένα τέλος που έχει συντελεστή 1% επί της αντικειμενικά προσδιοριζόμενης αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται ως συνέπεια θανάτου ή γονικής παροχής. Παράλληλα, διατηρούνται τα αφορολόγητα όρια που ισχύουν, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα το τέλος. Ειδικά για τα ¶τομα με αναπηρία κατά ποσοστό 67% και πάνω, το τέλος μειώνεται περαιτέρω κατά 2.000 ευρώ. Για τις μεταβιβάσεις κινητών αξιών (όπως, μετοχές και ομόλογα), για τις οποίες ίσχυε αυτοτελής φορολόγηση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυτός ο τρόπος υπολογισμού.

Η πρώτη κατοικία απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης και από το τέλος μεταβίβασης ακινήτων. Για την απαλλαγή, ορίζεται ως ανώτατο όριο στην επιφάνεια του αγοραζόμενου ακινήτου τα 200 τ.μ. που προσαυξάνονται κατά 25 τ.μ. για το τρίτο παιδί και καθένα από τα επόμενα παιδιά.

Θεσπίζεται ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤ.ΑΚ.) με χαμηλό συντελεστή, σε αντικατάσταση μιας σειράς φόρων που επιβάρυναν τα ακίνητα. Απαλλάσσεται η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων, για κατοικίες έως 200 τ.μ. και για αντικειμενικά προσδιοριζόμενη αξία έως 300.000 ευρώ. Ειδικά για το 2008, θα αφαιρείται ποσό έως 300.000 ευρώ από το μεγαλύτερο σε αξία ακίνητο του φορολογούμενου. Σχεδόν 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν θα πληρώνουν το ΕΤ.ΑΚ. για την κύρια κατοικία τους. Ο συντελεστής υπολογισμού του ενιαίου τέλους ακινήτων ορίζεται στο 0,1% για τα φυσικά πρόσωπα και στο 0,6% για τα νομικά πρόσωπα από 0,8% σήμερα. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας θα φορολογούνται με το χαμηλό συντελεστή 0,1%.

Το ενιαίο τέλος αφορά τα ακίνητα που δηλώνονται στον πίνακα 1 του εντύπου Ε9 για τα φυσικά πρόσωπα. Απαλλάσσονται, δηλαδή, οι αγροί, τα αγροτεμάχια και γενικά τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Βάση για τον υπολογισμό του ΕΤ.ΑΚ. είναι τα στοιχεία του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, όπως προκύπτουν από το έντυπο Ε9. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με βάση τα στοιχεία του Ε9, θα αποστέλλει ειδοποιητήρια, στα οποία θα έχει υπολογισθεί το ύψος του τέλους. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2008 τις όποιες μεταβολές επήλθαν στα ακίνητα εντός του 2007 ή να διορθώσουν σφάλματα παλαιότερων εντύπων Ε9. Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται η καταβολή του τέλους σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις. Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται καταβολή σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της τέλους.

Με το Σχέδιο Νόμου που καταθέτουμε αντιμετωπίζουμε παράλληλα μία σοβαρή στρέβλωση στην αγορά καυσίμων, που οφείλεται στην παράνομη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης ως κίνησης. Η καθιέρωση διαφορετικών συντελεστών ειδικού φόρου για τις δύο κατηγορίες πετρελαίου έγινε για κοινωνικούς λόγους. Η βάση της διάκρισης αυτής ήταν ο διαχωρισμός ανάμεσα σε χρήσεις επιβαρυντικές για το περιβάλλον που θα έπρεπε να αποθαρρυνθούν και σε άλλες χρήσεις, όπως η θέρμανση, που για κοινωνικούς λόγους θα έπρεπε να επιβαρύνουν λιγότερο τα νοικοκυριά. Το σύστημα αυτό, όμως οδήγησε σε σοβαρές καταστρατηγήσεις, καθώς έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη παράνομη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης ως κίνησης. Το μέτρο του διαφορετικού χρωματισμού ανάλογα με τη χρήση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα την άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών, τη στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού στην αγορά και την απώλεια εσόδων που χρειαζόταν να αναπληρωθούν από άλλες πηγές.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης