Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών του αρ. 28 του ν.4321/2015 (100 δόσεων)

2 Σεπτέμβριου 2016 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ               

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων        

Αθήνα, 2.9.2016
                                                                                                                                   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών του αρ. 28 του ν.4321/2015 (100 δόσεων) επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Από τις 08/04/2015, τέθηκε σε εφαρμογή μία σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω των οποίων δίνεται στους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους μέσω διαδικτύου, να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα τους, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης) που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή και, επιπλέον, να καταβάλλουν μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων τα απαιτητά ποσά από καθυστερούμενες οφειλές.

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών η ηλεκτρονική ενημέρωση των οφειλετών είναι άμεση και σε 24ωρη βάση.

Η Διοίκηση του I.K.A.-E.T.A.M., αναγνωρίζοντας τόσο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν το καλοκαίρι 2015, όσο και τη μη εξοικείωση της πλειονότητας των οφειλετών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξέδωσε στις 27/08/2015 δελτίο τύπου με το οποίο ενημέρωνε τους οφειλέτες ότι δύνανται να διατηρήσουν τη ρύθμιση που απώλεσαν, υπό την προϋπόθεση να καταβάλουν ορθά τα απαιτητά ποσά μέχρι τις 30/09/2015. 

Ακολούθησε και σχετική εξατομικευμένη ενημέρωση των οφειλετών μέσω e-mail που απεστάλησαν στις 22/9/2015 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε οφειλέτη.

Πέραν των ανωτέρω, ως συνεχής δράση για τη διασφάλιση της αρτιότερης ενημέρωσης των οφειλετών έχει τεθεί σε εφαρμογή η άμεση αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος αυθημερόν σε κάθε οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εις βάρος του οποίου καταλογίζεται νεότερη οφειλή από τους αρμόδιους φορείς.

Κατά πάγια τακτική, για το σύνολο των οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων.

                                                                         
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης