Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό ύψους μισθώματος βοσκήσιμων γαιών υπογράφηκε από τον Αναπλ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Υπεγράφη, σήμερα την 11/08/2016, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκο Μπόλαρη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τον καθορισμό ύψους μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. 

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται το ύψος του ετήσιου μισθώματος για χρήση βοσκής σε δημόσιες και δημοτικές βοσκήσιμες γαίες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης