Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε για τους όρους χορήγησης της νέας προσωρινής σύνταξης του νόμου «Κατρούγκαλου»

9 Αύγουστος 2016

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 20/2016 από τον Ο.Α.Ε.Ε. σχετικά με τις νέες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016.

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3996/2011, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό και εξακολουθούν να ισχύουν για συντάξεις που εκδίδονται με προγενέστερες του Ν.4387/2016 διατάξεις.

Με την διάταξη του άρθρου 29 του ν.4387/2016 επήλθαν τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό καθεστώς και τέθηκε σε νέα βάση το θέμα της χορήγησης προσωρινής σύνταξης, για όσους λαμβάνουν σύνταξη με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4387/2016.

Με τη νέα εγκύκλιο αναλύονται οι όροι χορήγησης της νέας προσωρινής σύνταξης και αφορά περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης βάσει αρθρ. 94 ν. 4387/2016.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας εγκυκλίου, η προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται σε υποψήφιους συνταξιούχους όλων των κατηγοριών (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου) οι οποίοι:

α) Δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές κατά την υποβολή της αίτησης για σύνταξη

β) Είχαν μεν ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά στη συνέχεια την εξόφλησαν 

γ) Έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Για ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα ακολουθήσουν οδηγίες, μετά την παροχή διευκρινίσεων από το αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με τον τρόπο παρακράτησης οφειλών από την προσωρινή και οριστική σύνταξη.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης