Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για την υπαγωγή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης Ο.Α.Ε.Ε. στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε έως 31/12/2014 και του νόμου «Κατρούγκαλου»

3 Αύγουστος 2016

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 18/2016 του Ο.Α.Ε.Ε. με την οποία δίνονται οδηγίες για την υπαγωγή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους.

Περιληπτικά:

- Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι και 12/05/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016) σε συσχέτιση:
• Με την ημερομηνία διακοπής
• Κατάθεση επαγγελματικής άδεια για τους αυτοκινητιστές
• Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου (για τα αναπηρίας - θανάτου)

- Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 13/05/2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 4387/2016).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης