Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ε.Τ.Ε.Α. για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών - Μέχρι 30.9.2016 η απόδοση εισφορών Ιουνίου και Ιουλίου χωρίς προσαύξηση

7 Ιούλιου 2016 Σχόλια

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα 7/7/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή του άρθ. 97 του Ν 4387/2016 από 1/6/2016 και μέχρι 31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πρίν και μετά την 1/1/1993 ,υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου.

Από 1/6/2016 και μέχρι 31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 7% .

Οι εργοδότες που έχουν ήδη καταβάλλει τις εισφορές 6ου και 7ου /2016 χωρίς την προσαύξηση μπορούν να την αποδώσουν 30/9/2016 χωρίς πρόσθετες κυρώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ


Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΣημεία προσοχής:

α) Αφαλιστέες αποδοχές και πλαφόν.

Aπό 1-6-2016 και μέχρι 31-5-2019 αυξάνεται το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1-1-1993 και υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη. Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζόμενου όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 για το οποίο θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου .

Β) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 97 από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν ασφαλισθεί πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς υπολογίζεται σε ποσοστό 7%. Ως προς τη βάση υπολογισμού των ως άνω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται έως 31/12/2016 τα ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016. Από 1-1-2017, όμως, ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 39 και 98 του ν. 4387/2016, το ανωτέρω ποσοστό εισφοράς αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων θα καταβάλλεται επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στα δύο προαναφερόμενα άρθρα, για τις διατάξεις των οποίων θα εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

β) Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑ όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1-1-1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98 του παρόντος νόμου. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς μετά το πέρας της εξαετίας, ήτοι από 1.6.2022, επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε την 31.12.2015 (παρ. 2 άρθρου 5 ν.4225/2014).

Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΤΕΑ για τους μήνες 6ο και 7ο/2016 χωρίς την προσαύξηση, μπορούν να αποδώσουν την αναδρομική αύξηση έως 30/09/2016 χωρίς την επιβολή προσθέτων κυρώσεων. Ειδικά όσον αφορά τους υπόχρεους υποβολής ΑΠΔ θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης