Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δήλωση θανάτου φυσικού προσώπου (μη επιτηδευματία) στη Δ.Ο.Υ.

17 Ιούνιος 2016
Δήλωση θανάτου φυσικού προσώπου (μη επιτηδευματία) στη Δ.Ο.Υ.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
New Page 1

 

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Όπως είναι γνωστό, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1178/11.8.2015 επήλθαν αλλαγές στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/31.12.2013, αναφορικά και με την υποβολή δήλωσης θανάτου φυσικού προσώπου (μη επιτηδευματία) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 2 του άρθρου 3 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1006/31.12.2013 τροποποιήθηκε ως εξής:

2. Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της παραπάνω δήλωσης, υποβάλλεται η ίδια δήλωση, ως μεταβολή, με την αναγραφή, μόνο των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί και προσκομίζονται κατά περίπτωση, τα σχετικά με τη μεταβολή δικαιολογητικά. Ειδικά σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, η δήλωση αυτή υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο (συγγενή ή μη) με την προσκόμιση μόνο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.


Συνεπώς, για τις ανωτέρω περιπτώσεις θανάτων φυσικών προσώπων —που δεν ήταν επιτηδευματίες εν ζωή— η δήλωση θανάτου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο (συγγενή ή μη) με την προσκόμιση μόνο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σ.σ. για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2015, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων —με ημερομηνία θανάτου μέσα στο έτος 2015— υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως 31/12/2016).


Σημειώσεις:
α) Για το φορολογικό μητρώο, μεταβολή για το φορολογούμενο που απεβίωσε, είναι η ημερομηνία θανάτου του και ως εκ τούτου ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προβαίνει στην καταχώρησή της στο υποσύστημα Μητρώου, εφόσον με την υποβολή της σχετικής δήλωσης συνυποβάλλεται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Στις περιπτώσεις που το έντυπο Μ1 υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο, κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου. 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης