Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν)

10 Μάιου 2016 Σχόλια

Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν)


Παναγιώτης Βρουστούρης Κωνσταντίνος Καραμάνης

ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 4308/2014): Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα, ανά κατηγορία μεγέθους (δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή)

Το πρακτικό αυτό εγχειρίδιο συμπληρώνει τις οδηγίες για τη λογιστική οργάνωση και την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων στο πλαίσιο των ΕΛΠ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο βιβλίο που κυκλοφορεί «Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των ΕΛΠ» (Εκδόσεις Μένιππος, elp-books.gr). Στη «Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των ΕΛΠ» παρουσιάσαμε:

1. Κατάλληλες προσαρμογές στο σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.,

2. Σύστημα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης, και

3. Λεπτομερή συσχέτιση του σχεδίου λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. με τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ.

Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται ολοκληρωμένα πρακτικά παραδείγματα σύνταξης του προσαρτήματος (σημειώσεις) των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), βάσει του άρθρου 29 του νόμου 4308/2014. Για διευκόλυνση του αναγνώστη-εφαρμοστή του νόμου, και δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει σημαντικές απλοποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας, το περιεχόμενο του βιβλίου έχει οργανωθεί ως εξής:

1. Η παρουσίαση γίνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεγέθους επιχείρησης (πολύ μικρή με απλογραφικά, πολύ μικρή με διπλογραφικά, μικρή, μεσαία και μεγάλη) και για ενοποιημένες καταστάσεις.

2. Για κάθε κατηγορία επιχείρησης, γίνεται ολοκληρωμένη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος, δηλαδή παρουσιάζεται:

α)
το απαιτούμενο, σύμφωνα με το νόμο, περιεχόμενο του προσαρτήματος σε σύνοψη.

β)
οι λογιστικές καταστάσεις (πίνακες) σε πλήρες αριθμητικό παράδειγμα (κατάσταση αποτελεσμάτων και, κατά περίπτωση, ισολογισμός, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών).

γ)
σε ενδεικτική διατύπωση και βάσει του αριθμητικού παραδείγματος, οι συνήθως ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές καθώς και οι απαιτούμενες αναλύσεις και πρόσθετες πληροφορίες επί των κονδυλίων των λογιστικών καταστάσεων.

3. Στο προσάρτημα των ενοποιημένων καταστάσεων, παρουσιάζεται μεγαλύτερο πλήθος εναλλακτικών λογιστικών πολιτικών, αναλύσεων και πρόσθετων πληροφοριών. Για λόγους απλούστευσης, στην περίπτωση των ενοποιημένων καταστάσεων δεν δίνονται αριθμητικά παραδείγματα.
Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις πολιτικές και αναλύσεις στο προσάρτημα των ενοποιημένων καταστάσεων ενδέχεται να είναι σχετικές και για το προσάρτημα των ατομικών καταστάσεων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όταν αυτές υιοθετούν τις συγκεκριμένες πολιτικές.
Διάθεση του βιβλίου

Όσοι προμηθεύονται το σύγγραμμα των Κ. Καραμάνη και Π. Βρουστούρη «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των ΕΛΠ», λαμβάνουν δωρεάν το «Προσάρτημα των ΕΛΠ», σε έντυπη μορφή. Η «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των ΕΛΠ» διατίθεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας elp-books.gr (για παραγγελία κάντε κλικ εδώ)

Για διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου λογιστή ή ελεγκτή, το σύγγραμμα αυτό διατίθεται και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. Για να προμηθευτείτε (δωρεάν) ηλεκτρονικό αντίγραφο του βιβλίου κάντε κλικ εδώ

Όσοι έχουν ήδη αγοράσει τη «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των ΕΛΠ» και ενδιαφέρονται να λάβουν το «Προσάρτημα των ΕΛΠ» σε έντυπη μορφή, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονική επιστολή στο [email protected], αναφέροντας: το ονοματεπώνυμο / επωνυμία με το οποίο προμηθεύτηκαν τη «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των ΕΛΠ», ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα επιβαρυνθούν μόνο με τα ταχυδρομικά έξοδα (με αντικαταβολή).

Δεν τίθεται κανένας περιορισμός στη χρήση του βιβλίου αυτού κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από λογιστές ή ελεγκτές. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του βιβλίου για εμπορική εκμετάλλευση (ενσωμάτωση σε συγγράμματα) και έχουν εφαρμογή εν προκειμένω οι ισχύοντες κανόνες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτωνΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης