Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές ελαφρύνσεις για τα αγροτικά εισοδήματα με τη νέα κλίμακα

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Στο σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, όπως είναι γνωστό υπάρχουν και αλλαγές στον ν. 4172/2013 (δείτε τη σχετική είδηση του κόμβου). Σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν στους αγρότες έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, για τα καθαρά κέρδη τους από την αγροτική δραστηριότητα υπάρχουν σημαντικές ελαφρύνσεις μέχρι και το ποσό των 21.100 ευρώ. Από τα 21.200,00 και πάνω αρχίζουν οι επιβαρύνσεις.

Ας δούμε στον παρακάτω πίνακα τις διαφορές μεταξύ της παλαιάς και της νέας κλίμακας:

2015 2016
Ετήσιο Εισόδημα Παλαιά κλίμακα
Νέα κλίμακα Διαφορά
Φόρος Φόρος
3,100.00 403.00 0.00 -403.00
3,200.00 416.00 0.00 -416.00
3,300.00 429.00 0.00 -429.00
3,400.00 442.00 0.00 -442.00
3,500.00 455.00 0.00 -455.00
3,600.00 468.00 0.00 -468.00
3,700.00 481.00 0.00 -481.00
3,800.00 494.00 0.00 -494.00
3,900.00 507.00 0.00 -507.00
4,000.00 520.00 0.00 -520.00
5,000.00 650.00 0.00 -650.00
6,000.00 780.00 0.00 -780.00
7,000.00 910.00 0.00 -910.00
8,000.00 1,040.00 0.00 -1,040.00
9,000.00 1,170.00 0.00 -1,170.00
10,000.00 1,300.00 200.00 -1,100.00
11,000.00 1,430.00 420.00 -1,010.00
12,000.00 1,560.00 640.00 -920.00
13,000.00 1,690.00 860.00 -830.00
14,000.00 1,820.00 1,080.00 -740.00
15,000.00 1,950.00 1,300.00 -650.00
20,000.00 2,600.00 2,400.00 -200.00
21,000.00 2,730.00 2,700.00 -30.00
21,100.00 2,743.00 2,730.00 -13.00
21,200.00 2,756.00 2,760.00 4.00
21,300.00 2,769.00 2,790.00 21.00
30,000.00 3,900.00 5,400.00 1,500.00
40,000.00 5,200.00 9,200.00 4,000.00
50,000.00 6,500.00 13,800.00 7,300.00
70,000.00 9,100.00 23,000.00 13,900.00
80,000.00 10,400.00 27,600.00 17,200.00
100,000.00 13,000.00 36,800.00 23,800.00
120,000.00 15,600.00 46,000.00 30,400.00
150,000.00 19,500.00 59,800.00 40,300.00

 

Εάν συμπεριλάβουμε και την εισφορά αλληλεγγύης, οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τα 21500 ευρώ και πάνω, ενώ για τα χαμηλότερα εισοδήματα υπάρχουν σημαντικές ελαφρύνσεις.

 

Ετήσιο Εισόδημα Παλαιά κλίμακα
Νέα κλίμακα Διαφορά Διαφορά σε %
Φόρος Εισφ. Αλ. Σύνολο Φόρος Εισφ. Αλ. Σύνολο
3,100.00 403.00 0.00 403.00 0.00 0.00 0.00 -403.00 -13.00%
3,200.00 416.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 -416.00 -13.00%
3,300.00 429.00 0.00 429.00 0.00 0.00 0.00 -429.00 -13.00%
3,400.00 442.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 -442.00 -13.00%
3,500.00 455.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 -455.00 -13.00%
3,600.00 468.00 0.00 468.00 0.00 0.00 0.00 -468.00 -13.00%
3,700.00 481.00 0.00 481.00 0.00 0.00 0.00 -481.00 -13.00%
3,800.00 494.00 0.00 494.00 0.00 0.00 0.00 -494.00 -13.00%
3,900.00 507.00 0.00 507.00 0.00 0.00 0.00 -507.00 -13.00%
4,000.00 520.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 -520.00 -13.00%
5,000.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 -650.00 -13.00%
6,000.00 780.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 -780.00 -13.00%
7,000.00 910.00 0.00 910.00 0.00 0.00 0.00 -910.00 -13.00%
8,000.00 1,040.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 -1,040.00 -13.00%
9,000.00 1,170.00 0.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 -1,170.00 -13.00%
10,000.00 1,300.00 0.00 1,300.00 200.00 0.00 200.00 -1,100.00 -11.00%
11,000.00 1,430.00 0.00 1,430.00 420.00 0.00 420.00 -1,010.00 -9.18%
12,000.00 1,560.00 0.00 1,560.00 640.00 0.00 640.00 -920.00 -7.67%
13,000.00 1,690.00 91.00 1,781.00 860.00 22.00 882.00 -899.00 -6.92%
14,000.00 1,820.00 98.00 1,918.00 1,080.00 44.00 1,124.00 -794.00 -5.67%
15,000.00 1,950.00 105.00 2,055.00 1,300.00 66.00 1,366.00 -689.00 -4.59%
20,000.00 2,600.00 140.00 2,740.00 2,400.00 176.00 2,576.00 -164.00 -0.82%
21,200.00 2,756.00 296.80 3,052.80 2,760.00 236.00 2,996.00 -56.80 -0.27%
21,300.00 2,769.00 298.20 3,067.20 2,790.00 241.00 3,031.00 -36.20 -0.17%
21,400.00 2,782.00 299.60 3,081.60 2,820.00 246.00 3,066.00 -15.60 -0.07%
21,500.00 2,795.00 301.00 3,096.00 2,850.00 251.00 3,101.00 5.00 0.02%
21,600.00 2,808.00 302.40 3,110.40 2,880.00 256.00 3,136.00 25.60 0.12%
21,700.00 2,821.00 303.80 3,124.80 2,910.00 261.00 3,171.00 46.20 0.21%
30,000.00 3,900.00 420.00 4,320.00 5,400.00 676.00 6,076.00 1,756.00 5.85%
40,000.00 5,200.00 800.00 6,000.00 9,200.00 1,326.00 10,526.00 4,526.00 11.32%
50,000.00 6,500.00 1,000.00 7,500.00 13,800.00 2,076.00 15,876.00 8,376.00 16.75%
70,000.00 9,100.00 2,800.00 11,900.00 23,000.00 3,651.00 26,651.00 14,751.00 21.07%
71,000.00 9,230.00 2,840.00 12,070.00 23,460.00 3,741.00 27,201.00 15,131.00 21.31%
72,000.00 9,360.00 2,880.00 12,240.00 23,920.00 3,831.00 27,751.00 15,511.00 21.54%
73,000.00 9,490.00 2,920.00 12,410.00 24,380.00 3,921.00 28,301.00 15,891.00 21.77%
74,000.00 9,620.00 2,960.00 12,580.00 24,840.00 4,011.00 28,851.00 16,271.00 21.99%
75,000.00 9,750.00 3,000.00 12,750.00 25,300.00 4,101.00 29,401.00 16,651.00 22.20%
76,000.00 9,880.00 3,040.00 12,920.00 25,760.00 4,191.00 29,951.00 17,031.00 22.41%
77,000.00 10,010.00 3,080.00 13,090.00 26,220.00 4,281.00 30,501.00 17,411.00 22.61%
78,000.00 10,140.00 3,120.00 13,260.00 26,680.00 4,371.00 31,051.00 17,791.00 22.81%
79,000.00 10,270.00 3,160.00 13,430.00 27,140.00 4,461.00 31,601.00 18,171.00 23.00%
80,000.00 10,400.00 3,200.00 13,600.00 27,600.00 4,551.00 32,151.00 18,551.00 23.19%
100,000.00 13,000.00 4,000.00 17,000.00 36,800.00 6,351.00 43,151.00 26,151.00 26.15%
120,000.00 15,600.00 7,200.00 22,800.00 46,000.00 8,151.00 54,151.00 31,351.00 26.13%
150,000.00 19,500.00 9,000.00 28,500.00 59,800.00 10,851.00 70,651.00 42,151.00 28.10%

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης