Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 3 εκατομ. η τιμή εκκίνησης για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας

12 Απρίλιος 2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η με την οποία καθορίζεται το ύψος της τιμή εκκίνησης για την απόκτηση άδειας παροχής επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής .

Η απόφαση ορίζει :

Η τιμή εκκίνησης για καθεμία από τις τέσσερις (4) δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), καθορίζεται στο ύψος των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000,00).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης