Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Δείτε το νομοσχέδιο "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις." όπως ψηφίστηκε εχθές από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ψηφισθέν νομοσχέδιο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης