Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαβούλευση Δημιουργίας Μητρώου δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέχρι 31/3/2016

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία


21/3/2016

Διαβούλευση διαδικασίας καταγραφής – δημιουργίας Μητρώου δομών ενεργού στήριξης  νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων-Τεχνολογικών πάρκων- Εκκολαπτηρίων-Incubators, χώρων συνεργασίας-Coworking spaces, Προγραμμάτων Επιτάχυνσης-Accelerators κ.λπ.)

Το ΥΠΟΑΤ θέτει σε διαβούλευση τη διαδικασία δημιουργίας μητρώου δομών στήριξης επιχειρηματικότητας προς νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς, νέους επίδοξους  επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ). Στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως: παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α.

Στο μητρώο μπορούν να εγγράφονται υφιστάμενες δομές και προγράμματα/ δράσεις  παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας προς νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, που υποστηρίζονται ή παρέχονται είτε από ΝΠΙΔ, είτε από ΝΠΔΔ.

Η δυνατότητα εγγραφής  και επικαιροποίησης του μητρώου  θα είναι συνεχής.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η δημιουργία ενός σημαντικού τμήματος του «οικοσυστήματος» καινοτομίας της χώρας που υποστηρίζει ενεργά τις Νεοφυείς επιχειρήσεις και συνδυάζεται με τις πρόσφατες προκηρύξεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαβούλευση αυτή αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ΥΠΟΑΤ. Για τις επόμενες 10 ημέρες και μέχρι 31.3.2016 τίθενται σε διαβούλευση τα έντυπα καταγραφής και παρακαλούμε να αποστέλλονται τα σχόλια – παρατηρήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μετά την οριστικοποίηση των «πεδίων» συλλογής της πληροφορίας, η συμπλήρωση – απογραφή των δομών στήριξης επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί on-line σε ειδική βάση δεδομένων.
 

Φόρμα Συμπλήρωσης Μητρώου 

Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης