Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το briefing της ημέρας (21.03.2016)

21 Μάρτιος 2016


Θέματα που αναφέρθηκαν


►Το σχόλιο της Δευτέρας

Ένταση στην πιλοτική δίκη του ΣτΕ για την συνταγματικότητα των αναδρομικών ελέγχων του ν.3888/2010

►Νέα αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών μέχρι το τέλος του 2016

►Το Υπ. Οικ. επανεξετάζει τη διάταξη για την επιστροφή Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση εντός πενταετίας

►Επισημάνσεις: Πως μπορεί να περιοριστεί το ποσό ή το ποσοστό της κατάσχεσης που επιβλήθηκε σε οφειλέτη ελ. επαγγελματία

Οι τράπεζες θα «ταυτοποιούν» κατόχους χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ στο γκισέ

Συμψηφισμός δεύτερης δόσης επιστροφής ΕΦΚ 2014 με φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές αγροτών - ΑΤΚΕ 1037522 ΕΞ 2016/ 845/ 4.3.2016

Σχετικά με τη μη χορήγηση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για τα έτη 2013 και 2014 σε αγρότες

►Πόσες εταιρείες έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι σήμερα σε γειτονικές χώρες


Αποφάσεις

►ΠΟΛ.1034/2016 - Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α')

►Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1044118 ΕΞ 2016/18.3.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την διαμόρφωση προτάσεων για την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την φορολόγηση των οχημάτων και στα τέλη κυκλοφορίας


Νέα συλλόγων

Ο.Ε.Ε.: Έκκληση για μείωση των φορολογικών συντελεστών

►Σύλλογος Λογιστών Αρκαδίας: Αίτημα για επανακαθορισμό ημερομηνιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων

►Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: «Μη έκπτωση δαπάνης τιμολογίων άνω των 500€ της ΔΕΗ ή ΔΕΚΟ με εξόφληση στα καταστήματα της με μετρητά»

►Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Να συνεχίσουμε τον καλό διάλογο και την μεθοδική συνεργασία για τον καλύτερο σχεδιασμό και απρόσκοπτη φετινή διεκπεραίωση του «ραντεβού των φορολογουμένων με την ηλεκτρονική εφορία»


►On line σεμινάριο: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και η συμπλήρωση δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2015

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης