Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημερωτικό σεμινάριο από το Ο.Ε.Ε. στην Αθήνα με θέμα «Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ- ΑΘΗΝΑ
 
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγραμματισμού του για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Αθήνα  ενημερωτικό σεμινάριο πέντε (5) ωρών με θέμα:
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ και ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
Εισηγητής: Δασκαλάκης Παντελεήμων, τ. Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών
 
Τόπος και χρόνος Διεξαγωγής:
 
Τρίτη, 12 Απριλίου 2016, 17.00
 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Ακαδημίας 7, αίθουσα Ερμής, 6ος όροφος.
 
Αριθμός Συμμετεχόντων και Δικαίωμα Συμμετοχής:
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2016 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2016. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.
 
Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής.
 
Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων.
 
Διαδικασία Αίτησης:

- Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης  υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 09.00 Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, που θα δίνεται από τον σχετικό σύνδεσμο, είτε μέσα από την παρούσα ανακοίνωση είτε από το σύνδεσμο «Σεμινάρια Επιμόρφωσης» του site του ΟΕΕ, μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα έναρξης.
- Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 14.00 .
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το συγκεκριμένο χρονικό όριο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης.
- Ενημερωθείτε για τυχόν οφειλές σας κάνοντας κλικ εδώ (απαιτείται εγγραφή και είσοδος) και εξοφλείστε τις το αργότερο μέχρι τις 6/4/2016. Οι τρόποι τακτοποίησης των οικονομικών οφειλών των Μελών και Λογιστών Φοροτεχνικών φαίνονται στο site του ΟΕΕ κάνοντας κλικ εδώ.
- Τα Μέλη και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο.
- Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων ή μη απασχολουμένων, θα πρέπει:

α. να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής, και
β. μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τις 6 Απριλίου 2016 να προσκομίσουν είτε διά ζώσης στην Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, γραφείο 47, Αθήνα) αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης και να τα αποστείλουν είτε με fax στο 210-5202903 είτε με email στα [email protected], [email protected] Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 6 Απριλίου 2016, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Τα ονόματα των Δικαιούχων Παρακολούθησης  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή αν χρειάζεστε βοήθεια με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, καλέστε στα τηλέφωνα 2132141865/210-5228528 και 210-5202261 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης