Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιτροπή εξωστρέφειας συστήνει ο Πρωθυπουργός

Την σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας αποφάσισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Στην Επιτροπή Εξωστρέφειας συμμετέχουν:

α) Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως Πρόεδρος.
β) Ο Υπουργός Επικρατείας, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα ως Α΄ Αντιπρόεδρος.
γ) Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ως Β΄ Αντιπρόεδρος, και ως μέλη:
δ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ε) Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
στ) Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ζ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
η) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
θ) Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
& Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ι) Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.
ια) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος του από τον Α΄ Αντιπρόεδρο. Οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος τους δύναται να αναπληρώνονται από τα οριζόμενα από αυτούς πρόσωπα.
 
Η Επιτροπή Εξωστρέφειας είναι αρμόδια για:
 
α. Την έγκριση και την παρακολούθηση σχεδίων δράσης σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την πολιτική οικονομικής διπλωματίας και θα στηρίζουν τη συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομίας.

β. Τον εντοπισμό των αδυναμιών και καθυστερήσεων σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την παρέμβαση προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.

γ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων όλων των επιμέρους φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, καθώς και την εν γένει προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.

δ. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε χώρες ή ομάδες χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, κυρίως στους τομείς της διεθνούς οικονομικής πολιτικής και συνεργασίας, την εξέταση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την διεθνή οικονομική συγκυρία.
 
Η σχετική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης