Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Χανιά και Κω

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:
 
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ και ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
 
Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 
Κυριακή 20 Μαρτίου  (8:00 – 16:00)
 
Εισηγητής:  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
τέως Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ  με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης  αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή  αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.
 
Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:

1.από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) καθημερινά.
2.Aπό την ιστοσελίδα www.oe-e.gr (επιμορφωτικά σεμινάρια) ,πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση και αποστολή με  Εmail: [email protected]  ή Fax: 2310275728
 
_________________________
 
Το Περιφερειακό Τμήμα  ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στο Ρέθυμνο και στα Χανιά σεμινάριο με θέμα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν. 4174/2013)
 
Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο και στα Χανιά  θα είναι  διάρκειας  5  ωρών.
 
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ, Οικονομολόγος, PhD, MBA
 
Αναλυτικά η ημέρα και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:
 
ΡΕΘΥΜΝΟ 18/03/2016 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RETHYMNO  17:30μμ-22:00    μμ
ΧΑΝΙΑ 19/03/2016 ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 09:00πμ - 14:00μμ
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις  15/03/2016,  αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 15/03/2016, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης Κριάρη και Μυλωνογιάννη Χανιά , από τις 07/03/2016.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 28210/94505 ΄Εντυπο Αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης , αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση για το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά και εδώ για το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθει στο Ρέθυμνο.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.
 
_________________________

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Κω σεμινάριο με θέμα:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) - ΚΏΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΏΝ  (ΚΦΔ)  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν.4346/2015 –ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
 
Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου  στην ΚΩ, στις 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 4:30μμ-9:30μμ

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωεκανήσου από τις 4-3-2016.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. www.oe-e.gr. και www.ptdoee.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και με φαξ στο 2241060197 και στο email [email protected]

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο  κ. Λιάζος Παλαιολόγος.

Αναλυτικά το σεμινάριο θα περιλαμβάνει:
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Ενημέρωση
- Επί των ΕΛΠ σε θέματα που σχετίζονται με τον τ. ΚΦΑΣ, όπως:
→ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,
→ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ,
→Δικλείδες παρακολούθησης αποθεμάτων (διακίνηση και αποθήκευση),
→Παραστατικά πωλήσεων  καθώς και
- Επί του ΚΦΔ σε θέματα που σχετίζονται με το  «ποινολόγιο» σε περίπτωση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας γενικά και του ΚΦΔ με έμφαση για τις παραβάσεις, όπως:
→Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης,
→Πλαστά τιμολόγια,
→Τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
→Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από επιχειρήσεις,
→ΕΝΦΙΑ,
→Εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών,
→για παραβάσεις φοροδιαφυγής κ.λπ.
- Η ανάλυση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύουν ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις μέχρι και το Ν.4346/2015,
- Η αναλυτική παρουσίαση του νέου εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, έκδοσης 2015
- Για το δικαίωμα έκπτωσης, για PRO-RATA, για διακανονισμό παγίων,
- για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών
Συνοπτικό περιεχόμενο του σεμιναρίου:
1.Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (άρθρα 1-15,30,38,39,40,44)με τις τελευταίες μεταβολές.   
Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών, για τα Ε.Λ.Π. Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α’170/26.07.2013
2. Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) (άρθρα 54-59) και οι ποινικές κυρώσεις (άρθρα 66-71),ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4337/2015-ΦΕΚ Α΄129/17.10.2015.
Μεταβατικές διατάξεις για τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 7 Ν. 4337/2015).
3.Γενικά περί ΦΠΑ και μεταβολές που έγιναν με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία, με έμφαση:
- Μεταβολές στους συντελεστές ΦΠΑ.
- Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (απλές και τριγωνικές) – έννοια – προϋποθέσεις – υποχρεώσεις υποκειμένων (intrastat, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Περιοδική Δήλωση)
- Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών.
- Δικαίωμα έκπτωσης. Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης (pro-rata).
- Νέο έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έκδοσης 2015)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης