Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επισημάνσεις: Σχετικά με την απογραφή, τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων και την απάντηση του Υπ. Οικ. στο έγγραφο ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016

7 Μάρτιου 2016

Σχετικά με την σύγχυση που δημιούργησε το ανωτέρω έγγραφο ως προς την απογραφή και τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015 η επιστημονική ομάδα του κόμβου επισημαίνει τα εξής:

Η απάντηση που δόθηκε στο έγγραφο αφορούσε επιχείρηση με υποχρέωση στην διενέργεια απογραφής για το έτος 2015, και συνεπώς σε αυτή την περίπτωση δεν τίθεται σε ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) η οποία προβλέπει:  

"Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή."

Τονίζουμε ότι στην περίπτωση που η οντότητα δεν υποχρεούται για το 2015 σε διενέργεια απογραφής σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6, εφόσον αποφασίσει να μην διενεργήσει απογραφή για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν.

Το έγγραφο δημιουργεί σύγχυση γιατί δεν επισυνάπτεται η ερώτηση σύμφωνα με την οποία η εν λόγω επιχείρηση  ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ (λόγω τζίρου) στο έτος 2015 να διενεργήσει απογραφή και συνεπώς ορθά όπως αναφέρεται στο τελικό συμπέρασμα της απόφασης,  ως απόθεμα αρχής το 2015 για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων, θα ληφθεί την πραγματική απογραφή που έλαβε χώρα την 31η Δεκεμβρίου 2014. (Σε αυτή την περίπτωση δεν τίθεται σε ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 30 του ν.4308/2014

Για την απογραφή μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ το οποίο περιέχει όλες τις περιπτώσεις και τα σενάρια για την διενέργεια απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα.

Τέλος οι συνάδελφοι θα πρέπει να λάβουν επίσης σοβαρά υπόψη τους την παράγραφο 6 (ως άνω)  αλλά και την παράγραφο 5 του  άρθρου 30 των Ε.Λ.Π. σύμφωνα με την οποία, όταν μια πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ενώ απαλλάσσεται, αποφασίζει να διενεργήσει απογραφή, τότε για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της περιόδου το απόθεμα θεωρείται μηδέν. Το αποτέλεσμα θα είναι η επιχείρηση να επιβαρύνεται (κάθε φορά που θα επιλέγει να διενεργήσει πραγματική απογραφή) με το ποσό την απογραφή λήξης  χωρίς να μπορεί να "εκπέσει" την αξία της απογραφής έναρξης.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης