Λιγότερες από 2.000 εταιρείες υπήχθησαν στο άρ. 99 του Πτωχευτικού Κώδικα από το 2012 μέχρι και σήμερα | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λιγότερες από 2.000 εταιρείες υπήχθησαν στο άρ. 99 του Πτωχευτικού Κώδικα από το 2012 μέχρι και σήμερα

3 Φεβρουάριος 2016 -- Σχόλια

Με ερώτησή του προς το Υπ. Οικονομικών ο βουλευτής Λ. Αυγενάκος αναφέρει ότι ο ν. 4013/2011, ο οποίος τροποποίησε τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007), στην πράξη αντί να προλαβαίνει την πτώχευση των επιχειρήσεων, λειτουργεί ως «άλλοθι» για τους επιχειρηματίες. Συνεχίζει λέγοντας ότι οι εταιρείες που υπήχθησαν πτώχευσαν τελικά αλλά οι εταίροι όχι και ερωτά:

Πόσες και ποιες είναι οι εταιρίες που αιτήθηκαν και υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, από την εφαρμογή του νόμου 4013/2011 μέχρι σήμερα;
Πόσες εταιρίες από αυτές που ζήτησαν υπαγωγή, τελικά κατάφεραν το σκοπό του νόμου, ήτοι να επιτύχουν μέσω του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα την οικονομική τους εξυγίανση και να είναι σήμερα οικονομικά δραστήριες;
Πόσες και ποιες είναι εκείνες που πολύ σύντομα, μετά την υπαγωγή τους, ανακοίνωσαν την πτώχευσή τους και την οικονομική τους απαξίωση;
Ποια είναι η ζημιά που προκλήθηκε προς τρίτους και προς το Δημόσιο, από τις εταιρείες που υπήχθησαν στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και τελικά πτώχευσαν;


Διαβιβάστηκαν στη Βουλή απαντήσεις του Υπ. Οικονομικών, του Υπ. Δικαιοσύνης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή από τις οποίες προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., ότι για τα έτη 2012-2015, 1.940 επιχειρήσεις τέθηκαν σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4013/2011, 534 εξ αυτών πτώχευσαν, 783 γύρισαν σε ενεργές, 513 διαγράφησαν από το ΓΕΜΗ, 54 παρέμειναν σε καθεστώς συνδιαλλαγής, 51 σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ενώ για πέντε εταιρείες δεν προσδιορίζεται αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρει ότι όσα στοιχεία αφορούν στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ, αποτελούν δευτερογενή πληροφόρηση για την ΥΓΕΜΗ., καθώς προέρχεται από τα Μητρώα Πτωχεύσεων που τηρούνται στις κατά τόπους Γραμματείες των Πρωτοδικείων. Οι εν λόγω Γραμματείες υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις στις ΥΓΕΜΗ. οι οποίες θα πρέπει να τις καταχωρίζουν αυτεπάγγελτα στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.
Η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιο βαθμό έχουν ανταποκριθεί έως σήμερα οι Γραμματείες των Πρωτοδικείων στην ανωτέρω υποχρέωσή τους, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99, όπως αυτός προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. να μην μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα σχετικά δεδομένα δεν αποτελούν πρωτογενή πληροφόρηση για το ΓΕΜΗ, τυχόν επεξεργασία αυτών δεν μπορεί να δώσει ασφαλή συμπεράσματα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην απάντησή του αναφέρει ότι:
α) Τα μεγάλα Πρωτοδικεία (Αθήνας, Θεσσαλονίκης κλπ.) ενημέρωσαν ότι η πλήρης συγκέντρωση των αιτούμενων στοιχείων απαιτεί χρόνο,-τουλάχιστον 45 ημερών- εξαιτίας: i) του τεράστιου όγκου των ζητούμενων στοιχείων, ii) της ελλείψεως του αναγκαίου προσωπικού και iii) της μη ηλεκτρονικής τήρησης μέρους των αιτούμενων στοιχείων για την ανεύρεση των οποίων πρέπει να ανατρέξουν στα τηρούμενα σε κάθε φάκελο στοιχεία.
β) Ο τρόπος καταγραφής των αιτούμενων στοιχείων στα υπόλοιπα Πρωτοδικεία διαφέρει ανά Πρωτοδικείο με αποτέλεσμα να μη μπορεί να εξαχθεί συνολικά ασφαλές συμπέρασμα.

Επειδή από τα μέχρι τώρα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη από το σύνολο των 63 Πρωτοδικείων δεν προκύπτει ασφαλές συμπέρασμα ως προς την εξέλιξη της πορείας των αιτήσεων που κατατέθηκαν από εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ για εξυγίανση και υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής, παραθέτουμε -ανά Πρωτοδικείο- μόνο το αριθμητικό σύνολο των εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων που υπέβαλαν την εν λόγω αίτηση από την έναρξη ισχύος του ν. 3588/2007, ήτοι 1.803 επιχειρήσεις:

Πρωτοδικείο Αγρινίου    22
Πρωτοδικείο Αθηνών    1024
Πρωτοδικείο Αιγίου    8
Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης    6
Πρωτοδικείο Αμαλιάδας    3
Πρωτοδικείο Άμφισσας    1
Πρωτοδικείο Άρτας    19
Πρωτοδικείο Βέροιας    16
Πρωτοδικείο Βόλου    3
Πρωτοδικείο Γιαννιτσών    5
Πρωτοδικείο Γρεβενών    3
Πρωτοδικείο Γυθείου    0
Πρωτοδικείο Δράμας    10
Πρωτοδικείο Έδεσσας    4
Πρωτοδικείο Ευρυτανίας    0
Πρωτοδικείο Ζακύνθου    5
Πρωτοδικείο Ηλείας    4
Πρωτοδικείο Ηρακλείου    54
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης    224
Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας    0
Πρωτοδικείο Θήβας    15
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων    8
Πρωτοδικείο Καβάλας    17
Πρωτοδικείο Καλαβρύτων    0
Πρωτοδικείο Καλαμάτας    2
Πρωτοδικείο Καρδίτσας    7
Πρωτοδικείο Καστοριάς    2
Πρωτοδικείο Κατερίνης    9
Πρωτοδικείο Κέρκυρας    9
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας    6
Πρωτοδικείο Κιλκίς    14
Πρωτοδικείο Κοζάνης    δ
Πρωτοδικείο Κορίνθου    6
Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας    12
Πρωτοδικείο Κω    1
Πρωτοδικείο Λαμίας    δ
Πρωτοδικείο Λάρισας    15
Πρωτοδικείο Λασηθίου    11
Πρωτοδικείο Λευκάδας    0
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς    3
Πρωτοδικείο Μεσολογγίου    6
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης    5
Πρωτοδικείο Νάξου    0
Πρωτοδικείο Ναυπλίου    7
Πρωτοδικείο Ξάνθης    5
Πρωτοδικείο Ορεστιάδας    0
Πρωτοδικείο Πειραιά    48
Πρωτοδικείο Πατρών    59
Πρωτοδικείο Πρέβεζας    3
Πρωτοδικείο Ρεθύμνης    3
Πρωτοδικείο Ροδόπης    2
Πρωτοδικείο Ρόδου    51
Πρωτοδικείο Σάμου    0
Πρωτοδικείο Σερρών    2
Πρωτοδικείο Σπάρτης    0
Πρωτοδικείο Σύρου    3
Πρωτοδικείο Τρικάλων    13
Πρωτοδικείο Τριπόλεως    1
Πρωτοδικείο Φλώρινας    2
Πρωτοδικείο Χαλκίδας    11
Πρωτοδικείο Χαλκιδικής    6
Πρωτοδικείο Χανίων    10
Πρωτοδικείο Χίου    2

Προκειμένου να καταστεί σαφής, ο τρόπος καταγραφής των αιτούμενων στοιχείων από το σύνολο των Πρωτοδικείων, εδόθη εντολή σύνταξης συγκεκριμένης φόρμας η οποία άμεσα θα αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας για την εκ νέου ομοιόμορφη καταγραφή, μεταξύ άλλων και των αιτούμενων, από τον ερωτώντα Βουλευτή, στατιστικών στοιχείων, τα οποία και θα αποσταλούν με νεότερο έγγραφο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone