Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση - Πρόσκληση Της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

26 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Σήμερα το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει 82.347 μέλη εκ των οποίων : 28.085 είναι Λογιστές-Φοροτεχνικοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι) , 3.499 εργάζονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 434 απασχολούνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , 1.777 εργάζονται με την ειδικότητα του ορκωτού ελεγκτή και 5.921....
Αντιπροσωπευτικότητα Αναλογικότητα και Αλληλουποστήριξη είναι το ζητούμενο.

Ενημέρωση - Πρόσκληση Της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας


Συνάδελφοι,

Σήμερα το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει 82.347 μέλη εκ των οποίων :
28.085 είναι Λογιστές-Φοροτεχνικοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι) , 3.499 εργάζονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 434 απασχολούνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , 1.777 εργάζονται με την ειδικότητα του ορκωτού ελεγκτή και 5.921 έχουν δηλώσει ότι εργάζονται στον τραπεζικό χώρο. Από το σύνολο των υπολοίπων 42.631 συναδέλφων, όσοι εργάζονται, απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ή έχουν αναπτύξει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Τα έσοδα του Ο.Ε.Ε. προέρχονται από τις εγγραφές και τις συνδρομές των μελών του και από τις εκδόσεις-ανανεώσεις των αδειών του Λογιστή-Φοροτεχνικού, στις οποίες προστίθενται και οι περίπου 17.000 άδειες, προς τα μη μέλη του Ο.Ε.Ε. Τα μέχρι σήμερα έσοδα από τον ελεγκτή του Ν. 2190/20 περικόπτονται σημαντικά από την λογική της κυβέρνησης να περιορίσει τον έλεγχο. Είναι λοιπόν προφανές ότι τα έσοδα του Ο.Ε.Ε. προέρχονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από τους Λογιστές, τους Φοροτεχνικούς, τους Μελετητές κλπ., που κατέχουν τη σχετική άδεια την οποία πρέπει κάθε χρόνο να την ανανεώνουν. Τα έσοδα από συνδρομές, εμφανίζονται αυξημένα μόνο κατά το χρόνο των εκλογών στο Ο.Ε.Ε., επειδή πολλοί από τους εγγεγραμμένους συναδέλφους, για τους οποίους δεν απαιτείται πιστοποιητικό μη οφειλής για την άσκηση της δραστηριότητά τους, οφείλουν σημαντικά ποσά.

Παρ’ ότι όμως οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, οι Μελετητές κλπ., που στη πλειοψηφία τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ουσιαστικά συντηρούν τα οικονομικά του Ο.Ε.Ε., η φωνή τους, για τα δρώμενα στο Ο.Ε.Ε., με δυσκολία ακούγεται και παρά το σημαντικό αριθμό τους, ποτέ μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να εκφραστούν έστω αναλογικά.

Όλοι οι θεσμοί που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνία έχουν εμπροσθοφυλακή τους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Δείτε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Δείτε επίσης ότι το ξεπέταγμα του Τ.Ε.Ε., έγινε την εποχή που οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι πέρα από κομματικές δεσμεύσεις , πήραν την τύχη του ΤΕΕ στα χέρια τους και κατοχύρωσαν την θέση και των ελεύθερων επαγγελματιών και του συνόλου των μελών του Τ.Ε.Ε..

Αν δεν επικρατήσει η λογική της αυτή και σ’ εμάς , και αν δεν υπάρξει απόλυτος σεβασμός και αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στις διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες του Ο.Ε.Ε., δεν θα υπάρξει πραγματική αλλαγή στο Επιμελητήριο μας, δεν θα προστατευθεί τo οικονομολογικό επάγγελμα για όλους.

Στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, εδώ και πολλά χρόνια, επικρατούν οι απόψεις των παρατάξεων που είναι δέσμιες των κομματικών προσταγών, μίας ομάδας συναδέλφων που προέρχονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και μίας μικρής ομάδας συναδέλφων που εργάζονται σε ελεγκτικές εταιρείες.

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους συναδέλφους αυτούς όμως η πολιτική τους δεν οδηγεί στην κατοχύρωση καμιάς ομάδας συναδέλφων. Σεβόμενοι τα προβλήματα όλων των ομάδων που απαρτίζουν το ΟΕΕ και υπερασπιζόμενοι το αντικείμενο εργασίας τους πρέπει να μπούμε μπροστά σαν ελεύθεροι αδέσμευτοι και ακηδεμόνευτοι να στηρίξουμε τους Λογιστές - Φοροτέχνες , να εδραιώσουμε και τους συνάδελφους που εργάζονται στις εφορίες – τώρα που επιδιώκεται η συρρίκνωση του ελεγκτικού μηχανισμού – και τους ορκωτούς ελεγκτές που σκαρφίζεται ‘’καινοτόμες’’ επινοήσεις η πολιτική ηγεσία και να στηρίξουμε τον συνάδελφο στις τράπεζες που βασιλεύει ο εργατικός μεσαίωνας και η εκμετάλλευση.

Συνάδελφοι,

Δεν αρκούν μόνο οι προσπάθειες μας. Έχουμε ένα στα δέκα πέντε μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.. Δεν μπορεί να αλλάξει πορεία το Ο.Ε.Ε. όσο κυρίαρχο ρόλο στην Κ.Δ. του, παίζουν οι μέχρι σήμερα λογικές. Δεν μπορεί επίσης, κάθε φορά που γίνονται εκλογές στο Ο.Ε.Ε., να βαφτίζονται τα κομματικά υποκαταστήματα και οι διάφορες συντεχνίες, σαν ανεξάρτητα σχήματα, με σκοπό να παραπλανήσουν την θέληση των συναδέλφων.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας, με συνέπεια και μακριά από κομματικές παρατάξεις και συντεχνίες, παλεύει όλα αυτά τα χρόνια να αλλάξει πορεία το Ο.Ε.Ε..

Σας καλεί να στηρίξετε την πρωτοβουλία της και να γίνεται ενεργά μέλη στην προσπάθεια για απαλλαγή του Ο.Ε.Ε. από κομματικές δεσμεύσεις. Τώρα πλέον γνωρίζεται ποιοι είναι πραγματικά αδέσμευτοι και ποιοι απλά το επικαλούνται. Το Ο.Ε.Ε. θα αλλάζει όταν αλλάξει ο συσχετισμός στην ΚΔ του ΟΕΕ και στις Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και εκλεγούν πραγματικά αδέσμευτοι κομματικά συνάδελφοι.

Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όταν τα κόμματα, οι ομάδες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, η ελίτ των ορκωτών και οι κομματικοί δορυφόροι ελέγχουν και παγιδεύουν το Ο.Ε.Ε..

Πρέπει να μπούμε μπροστά εμείς, που είμαστε και αδέσμευτοι πραγματικά.

Εμείς, που έχουμε κύρια ενασχόληση και όχι πάρεργο, το Οικονομολογικό Επάγγελμα. Εμείς, που δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε κανένα κόμμα και σε κανένα Υπουργό , που δεν μας δεσμεύει καμία οργανωμένη ομάδα.

Έλα και εσύ μαζί με την Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας.

Έλα να αλλάξουμε την πορεία του Ο.Ε.Ε., την οικονομική και κοινωνική μας υπόσταση.

Με Τιμή

Η Συντονιστική Επιτροπή Της

Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

Υ.Γ.

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωμένη βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας να προκηρύξει εκλογές στο ΟΕΕ και οι οποίες πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Η πλέον πιθανή ημερομηνία είναι στις 9 του Δεκεμβρίου. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους για να ψηφίσουν , ή για να είναι και υποψήφιοι , θα πρέπει να είναι έχουν ταχτοποιήσει τις οφειλές τους μέχρι της 2 του Νοεμβρίου το αργότερο απευθυνόμενοι στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων , στην έδρα της ΚΔ στην Αθήνα ή μέσω τραπεζών.

www. akioe. gr

[email protected]

Τηλ. 210-3813942

Fax 210-3813942Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης