Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξονυχιστικοί έλεγχοι στα μετοχολόγια τραπεζών

26 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Υπό την απειλή μιας πιθανής επιθετικής συμπεριφοράς από Hedge Funds και private equity funds προς το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργοποίησε τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και ζητά από τα εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα ενημέρωση για τη μετοχική τους σύνθεση και συγκεκριμένα πλήρη καταγραφή των μετόχων που κατέχουν ποσοστό άνω του 1%.
Εξονυχιστικοί έλεγχοι στα μετοχολόγια τραπεζών

Υπό την απειλή μιας πιθανής επιθετικής συμπεριφοράς από Hedge Funds και private equity funds προς το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργοποίησε τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και ζητά από τα εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα ενημέρωση για τη μετοχική τους σύνθεση και συγκεκριμένα πλήρη καταγραφή των μετόχων που κατέχουν ποσοστό άνω του 1%.

Σημειώνεται ότι η ΤτΕ απέκτησε τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της μετοχικής σύνθεσης των τραπεζών μετά την ψήφιση, τον Αύγουστο του 2007, του νόμου 3601.Κανόνες που στοχεύουν στη θωράκιση των ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων από τα πάσης φύσεως επιθετικού χαρακτήρα funds που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά.

Η ανεξέλεγκτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμμετοχή funds στη μετοχική δομή των τραπεζών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει αφυπνίσει τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες, στηριζόμενες πλέον στο αυστηρό πλαίσιο των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ, προσπαθούν να προστατεύσουν τους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους από την πιθανή «επίθεση» funds βραχυπρόθεσμου επενδυτικού χαρακτήρα.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της ΤτΕ, μιλώντας στην «Η», υποστήριξε ότι η επιστολή που εστάλη στις τράπεζες «δεν υπαγορεύεται από κινδύνους π.χ. centaurus fund στο μ/κ της Alpha Bank, αντίθετα είναι διευκρινιστική, καθώς η τελευταία ενημέρωση της ΤτΕ από τις τράπεζες είχε γίνει τον Ιούνιο του 2007,με βάση τις διατάξεις του προηγούμενου σχετικού νόμου, του ν. 2076».

Σενάρια
Ωστόσο, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι ο χρόνος που αποφάσισε η ΤτΕ να ζητήσει πλήρη ενημέρωση είναι κρίσιμος, καθώς οι φήμες και τα σενάρια περί επιθετικής κίνησης εναντίον των τραπεζών από funds και private equity είναι ορατός, με δεδομένο ότι χτίζουν θέσεις στις μετοχές των τραπεζικών ομίλων.

Στο πλαίσιο αυτό και εφαρμόζοντας τον νόμο 3601 με τον τίτλο «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», η ΤτΕ ζήτησε από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών νεότερη ενημέρωση για τους μετόχους της κάθε τράπεζας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3601 δίνεται η δυνατότητα στην ΤτΕ να ζητά «στοιχεία για την ταυτότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την προέλευση των χρηματικών μέσων των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος».

Επιπλέον, βάσει του ιδίου άρθρου, από την πλευρά τους, οι τράπεζες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα των μετόχων, φυσικών ή νομικών προσώπων που θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

Επίσης, οι τράπεζες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΤτΕ την ταυτότητα «των φυσικών προσώπων που ασκούν μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος».

Ορατή απειλή
Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι ο χρόνος που αποφάσισε η ΤτΕ να ζητήσει πλήρη ενημέρωση είναι κρίσιμος, καθώς οι φήμες και τα σενάρια περί επιθετικής κίνησης εναντίον των τραπεζών από funds και private equity είναι ορατός

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης