Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος δικτυακός τόπος της Ε.Ε. και on-line διαβούλευση με τις επιχειρήσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

26 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα (21/9/2007) έναν νέο δικτυακό τόπο, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction, για να δώσει την ευκαιρία στους επιχειρηματίες να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να περιορισθεί ο διοικητικός φόρτος που αντιμετωπίζουν. Συγχρόνως με την online διαβούλευση,......
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα (21/9/2007) έναν νέο δικτυακό τόπο, στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction
, για να δώσει την ευκαιρία στους επιχειρηματίες να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να περιορισθεί ο διοικητικός φόρτος που αντιμετωπίζουν.

Συγχρόνως με την online διαβούλευση, ο Αντιπρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Günter Verheugen ανήγγειλε ότι ανατέθηκε ο υπολογισμός του διοικητικού κόστους που προκύπτει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εκτέλεσή της σε εθνικό επίπεδο. Μια ομάδα υψηλού επιπέδου αποτελούμενη από ενδιαφερόμενους - και υπό την προεδρία του  Edmund Stoiber – μετά το πέρας της πρωθυπουργίας του – θα δώσει συμβουλές για το υπό εξέλιξη έργο δυνάμει του Προγράμματος δράσης για τον περιορισμό του αδικαιολόγητου  διοικητικού φόρτου (IP/07/1339).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης