Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναδιάρθρωση δομών και λειτουργίας ελεγκτικών υπηρεσιών του Υ.Ο.Ο.

21 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • τολμηρό σχέδιο για τη ριζική αναδιάρθρωση των δομών και της λειτουργίας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών προωθεί η κυβέρνηση. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε.) θα πάψει να λειτουργεί σε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας, ενώ θα δημιουργηθεί ένα νέο σώμα «αδιάφθορων» κάτω από την ομπρέλα Ειδικής Γραμματείας που θα υπάγεται απΆ ευθείας στον πρωθυπουργό. Το σχέδιο παραπέμπει στο πρότυπο λειτουργίας της
Αναδιάρθρωση δομών και λειτουργίας ελεγκτικών υπηρεσιών του Υ.Ο.Ο.  

Τολμηρό σχέδιο για τη ριζική αναδιάρθρωση των δομών και της λειτουργίας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών προωθεί η κυβέρνηση. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε.) θα πάψει να λειτουργεί σε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας, ενώ θα δημιουργηθεί ένα νέο σώμα «αδιάφθορων» κάτω από την ομπρέλα Ειδικής Γραμματείας που θα υπάγεται απΆ ευθείας στον πρωθυπουργό. Το σχέδιο παραπέμπει στο πρότυπο λειτουργίας της Αμερικανικής Εφορίας (IRS), καθώς αλλάζει ριζικά και ο τρόπος διενέργειας των φορολογικών ελέγχων. Προτεραιότητα δίδεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και όχι στις απΆ ευθείας εφόδους των ελεγκτών στις επιχειρήσεις, που πολλές φορές δημιουργούν συνθήκες για την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς.

Στόχος του κυβερνητικού σχεδίου είναι να καταστούν πιο αντικειμενικοί, πιο ορθολογικοί και πιο αποτελεσματικοί οι φορολογικοί έλεγχοι. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Ε.Τ., το σχέδιο αναδιάρθρωσης των φοροελεγκτικών υπηρεσιών προβλέπει αναλυτικά τα εξής :

1. Τη δημιουργία νέας Ειδικής Γραμματείας, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα να εποπτεύει όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Επικεφαλής της νέας αυτής Ειδικής Γραμματείας θα είναι ο κ. Σπύρος Κλαδάς, ο οποίος είναι σήμερα γενικός γραμματέας στο υπουργείο Πολιτισμού αρμόδιος για την Ολυμπιακή Αξιοποίηση. Η θέση του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε., την οποία σήμερα κατέχει ο κ. Ηλίας Αργυρός, είναι πολύ πιθανό να καταργηθεί. Η Ειδική Γραμματεία Ελέγχων θα έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) Θα εισηγείται για τοποθετήσεις στελεχών και υπαλλήλων σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

β) Θα καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της ΥΠ.Ε.Ε.

γ) Θα οργανώνει και θα κατευθύνει τη δραστηριότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελέγχονται δεν θα γίνεται πλέον από τις κατά τόπους ελεγκτικές υπηρεσίες αλλά, σε κεντρικό επίπεδο, από τη νέα αυτή Ειδική Γραμματεία, η οποία θα έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας TAXIS.

2. Την αλλαγή του τρόπου διενέργειας των προληπτικών και τακτικών φορολογικών ελέγχων. Περίπου 2.000 ελεγκτές θα εφοδιασθούν σύντομα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με το σύστημα TAXIS. Οι ελεγκτές αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν από τα γραφεία τους ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και να εντοπίζουν φορολογικές παραβάσεις που αφορούν στη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβών συγκεντρωτικών καταστάσεων, στην απόκρυψη εσόδων, δαπανών ή αγορών, στην καταχώρηση ανύπαρκτων δαπανών καθώς και στην έκδοση ή λήψη πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων.

3. Την κατάργηση όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, πλην αυτών που λειτουργούν στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι ελεγκτές της ΥΠ.Ε.Ε. οι οποίοι υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που θα καταργηθούν, θα μετατεθούν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. των αντιστοίχων περιφερειών, προκειμένου να ασκούν ελεγκτικό έργο από αυτές τις υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ΥΠ.Ε.Ε, θα μειωθεί από τα 1.200 άτομα που είναι σήμερα, στα 300 - 350 άτομα. Η ΥΠ.Ε.Ε. θα εξακολουθεί να ασκεί το έργο της με ελεγκτές προερχόμενους μόνο από τις Π.Δ. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της αλλαγής αυτής είναι να πάψει να υπάρχει επικάλυψη ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΥΠ.Ε.Ε. και των κατά τόπους Δ.Ο.Υ., που ορισμένες φορές έχει ως αποτέλεσμα να περνούν και να διενεργούν ελέγχους στις ίδιες επιχειρήσεις συνεργεία ελεγκτών της ΥΠ.Ε.Ε. και συνεργεία προληπτικού ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ.

4. Την κατάργηση των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και την τοποθέτηση του προσωπικού τους στα Τμήματα Ελέγχου των κατά τόπους Δ.Ο.Υ. των αντιστοίχων περιφερειών. Σήμερα λειτουργούν 7 Π.Ε.Κ. σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα. Τα Π.Ε.Κ. έχουν την αρμοδιότητα να διενεργούν τακτικούς φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο από 1.030.001 έως 9.000.000 ευρώ. Η αρμοδιότητα αυτή, με την επιφύλαξη της αλλαγής της καθ ύλην αρμοδιότητας, θα μεταφερθεί στις Δ.Ο.Υ.

5. Τη διατήρηση των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, τα οποία θα εξακολουθούν να έχουν ως αρμοδιότητα τη διενέργεια τακτικών φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 9.000.000 ευρώ.

Πηγή : Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος – Γιώργος Παλαιτσάκης
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης