Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ασύμβατος με το κοινοτικό δίκαιο ο τρόπος φορολόγησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων ΙΧ στην Ελλάδα

21 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ασύμβατος προς την κοινοτική νομοθεσία είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα φορολογεί τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, έκρινε το το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με την απόφαση, σε ορισμένες περιπτώσεις ομοειδών λίγο πολύ αυτοκινήτων παρατηρείται διακριτική από φορολογικής απόψεως μεταχείριση υπέρ των ταξινομημένων στην Ελλάδα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.....
Ασύμβατος με το κοινοτικό δίκαιο ο τρόπος φορολόγησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων ΙΧ στην Ελλάδα


Ασύμβατος προς την κοινοτική νομοθεσία είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα φορολογεί τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, έκρινε το το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με την απόφαση, σε ορισμένες περιπτώσεις ομοειδών λίγο πολύ αυτοκινήτων παρατηρείται διακριτική από φορολογικής απόψεως μεταχείριση υπέρ των ταξινομημένων στην Ελλάδα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Πιο αναλυτικά, η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδόθηκε μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είχε ζητήσει να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, εφαρμόζοντας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος, ένα και μόνον κριτήριο απομείωσης της αξίας τους, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην παλαιότητα του αυτοκινήτου, και επιτρέποντας απομείωση 7% για αυτοκίνητα έξι μηνών έως ενός έτους ή 14 % για αυτοκίνητα ενός έτους και άνω, παραβαίνει το κοινοτικό Δίκαιο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν συνέπεια της ελληνικής νομοθεσίας είναι ο οφειλόμενος φόρος να υπερβαίνει, έστω και σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό του εναπομένοντος φόρου που είναι ενσωματωμένος στην αξία των ταξινομημένων στο κράτος αυτό ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αιτιολογώντας τη σημερινή απόφασή του, αναφέρει ότι η ηλικία ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν μπορεί να αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο απομείωσης της πραγματικής αξίας του και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλα κριτήρια, όπως η παλαιότητα, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η γενική κατάσταση, ο τρόπος κινήσεως, το σήμα ή ο τύπος του αυτοκινήτου.

Το Δικαστήριο αναφέρει επίσης πως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ετήσια μείωση της αξίας των αυτοκινήτων είναι συνήθως αισθητά ανώτερη του 5% και ότι δεν είναι γραμμική.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης