Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το «νοικοκύρεμα» του ασφαλιστικού και οι νέες μορφές απασχόλησης

19 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των θετικών αποτελεσμάτων στην απασχόληση και το «νοικοκύρεμα» του ασφαλιστικού, αποτελούν άμεσους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής στην επόμενη τετραετία, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.
Το «νοικοκύρεμα» του ασφαλιστικού και οι νέες μορφές απασχόλησης

Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των θετικών αποτελεσμάτων στην απασχόληση και το «νοικοκύρεμα» του ασφαλιστικού, αποτελούν άμεσους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής στην επόμενη τετραετία, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.

Στην προοπτική αυτή, η πολιτική που εφαρμόσθηκε κατά την τελευταία περίοδο στο υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα συνεχισθεί χωρίς ουσιώδεις μεταβολές και με ταχύτερους ρυθμούς, όπως αναμένεται, στη βάση των γενικών κατευθύνσεων που έχει δώσει ο πρωθυπουργός για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

Η διατήρηση του υπουργού κ. Βασίλη Μαγγίνα, ο οποίος εκλήθη να διαχειριστεί καυτά θέματα σε μια δύσκολη για την κυβέρνηση περίοδο, παραπέμπει σε διάθεση για ταχεία εφαρμογή των μέτρων που έχουν αποφασισθεί. Αμεση συνεργάτιδα του υπουργού, η νέα υφυπουργός κα Σοφία Καλαντζάκου, η οποία διαδέχεται τον απερχόμενο υφυπουργό κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καλείται στο αμέσως επόμενο διάστημα να ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν σε εκκρεμότητες και προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

Ασφαλιστικό

Στο ασφαλιστικό, η δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση είναι να ληφθούν αποφάσεις, ύστερα από κοινωνικό διάλογο στον οποίο θα προσκληθούν να λάβουν μέρος όλοι οι φορείς, για τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος σε βάθος δεκαετιών. Η ατζέντα του διαλόγου θα είναι ανοικτή.

Ωστόσο οι διαβεβαιώσεις, που έχουν δοθεί κατ επανάληψη, είναι ότι δεν θα θιγούν τα όρια ηλικίας, το ύψος εισφορών και των συντάξεων. Βεβαιότητα, σε ό,τι αφορά στην τήρηση της δέσμευσης, φαίνεται να υπάρχει για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά τα σενάρια είναι ανοιχτά και συνδυάζονται με τη δυνατότητα παράτασης του εργασιακού βίου.

Ανοιχτοί είναι και οι «φάκελοι» των υποθέσεων, που αφορούν ενοποιήσεις ταμείων, τις αναλογιστικές μελέτες, ενώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προωθηθεί η υλοποίηση των μέτρων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με τη μετεξέλιξη του ΚΗΥΚΥ.

Απασχόληση

Στον τομέα της απασχόλησης, άμεσοι στόχοι είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Εμφαση θα δοθεί στην προσαρμογή των συστημάτων διά βίου μάθησης, προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών καθώς και για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα η χώρα μας θα κληθεί να διαχειριστεί ζητήματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων, με θέματα που περιλαμβάνουν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ο αρμόδιος Κοινοτικός Επίτροπος κ. V. Spidla έχει δηλώσει πρόσφατα ότι σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και ότι η βάση είναι η αγορά εργασίας, που επηρεάζει και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Στη βάση αυτή, αναμένεται να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων στην αγορά, τη βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης, τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη δημόσια διοίκηση και την προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, για την οποία θα συνδράμει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συμφωνία αφορά στη μεγαλύτερη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την προγραμματική περίοδο 2007-13 για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης