Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την απασχόληση διορισθέντων μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ

19 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Εγκύκλιο προς όλους τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού απέστειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολος Ανδρεουλάκος σχετικά με την απασχόληση των διορισθέντων μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ όλης της χώρας.
ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την απασχόληση διορισθέντων μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ

Εγκύκλιο προς όλους τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού απέστειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολος Ανδρεουλάκος σχετικά με την απασχόληση των διορισθέντων μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Ο κ. Ανδρεουλάκος μεταξύ άλλων επισημαίνει για ακόμη μία φορά πως το μόνιμο προσωπικό (υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών οι οποίοι διορίζονται βάσει της προκήρυξης 7Κ) το οποίο στελεχώνει τα ΚΕΠ πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με θέματα του κλάδου στον οποίο ανήκουν και που αφορούν στη διοικητική ενημέρωση πολιτών και στη διεκπεραίωση υποθέσεων τους, και σε καμία περίπτωση το προσωπικό αυτό δε θα απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα. Σε αντίθετη περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα αναζητήσει ευθύνες από τον οικείο Νομάρχη, Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας.

Επίσης, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι διορίζονται σε άλλο ΚΕΠ από εκείνο στο οποίο απασχολούνταν με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενεργοποιούνται νέοι κωδικοί πρόσβασης για τη χρήση της εφαρμογής e-kep και ταυτόχρονα απενεργοποιούνται οι προηγούμενοι κωδικοί.
Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη χορήγησης αδειών μεγάλης διάρκειας (μητρότητας, λοχείας, ανατροφής τέκνων κ.ο.κ) στους μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι οικείοι φορείς πρέπει να φροντίσουν για την προσωρινή αντικατάστασή τους με υπαλλήλους άλλων οργανικών μονάδων, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕΠ για το χρονικό διάστημα που θα διαρκούν οι προαναφερόμενες άδειες.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης