Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση για τις καταστάσεις προσωπικού , ωρών εργασίας από επιχειρήσεις.

18 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Mέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 μπορούν να καταθέτουν οι επιχειρήσεις τις καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), κ. Χρήστος Κουρούσης, η περίοδος υποβολής των Καταστάσεων Προσωπικού και Ωρών Εργασίας όλων των επιχειρήσεων στις κατά τόπου αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), διαρκεί 2 μήνες, αλλά λόγω της αυξημένης προσέλευσης των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υπερφορτώνονται οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια του κοινού για τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή του....
Καταστάσεις προσωπικού, ωρών εργασίας από επιχειρήσεις

Mέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 μπορούν να καταθέτουν οι επιχειρήσεις τις καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), κ. Χρήστος Κουρούσης, η περίοδος υποβολής των Καταστάσεων Προσωπικού και Ωρών Εργασίας όλων των επιχειρήσεων στις κατά τόπου αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), διαρκεί 2 μήνες, αλλά λόγω της αυξημένης προσέλευσης των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υπερφορτώνονται οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια του κοινού για τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή του.

Για τον λόγο αυτό ο ειδικός γραμματέας παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν άμεσα και έγκαιρα στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, συμβάλλοντας κατΆ αυτόν τον τρόπο τόσο στην καλύτερη δική τους εξυπηρέτηση όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες βάσει νόμου στις καταστάσεις προσωπικού να αναγράφουν τον τεχνικό ασφαλείας, ενώ σε όσες από αυτές απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους, πρέπει να αναγράφεται και ο ιατρός εργασίας, καθώς και το ωράριο εργασίας αυτών στην επιχείρηση.

Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στις καταστάσεις προσωπικού, τα οποία αποτυπώνουν την ταυτότητα της επιχείρησης, του προσωπικού της και το εφαρμοζόμενο σε αυτή ωράριο εργασίας αποτελούν ευθύνη του εργοδότη, κατά του οποίου επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή ή την πλημμελή συμπλήρωση της κατάστασης ή του προγράμματος.

Η παραλαβή από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ των καταστάσεων προσωπικού και των ωρών εργασίας, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση θεώρηση ή έγκριση του περιεχομένου τους. Παρόλα αυτά θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται.

Βάσει του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) το πρόστιμο για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (άρα και για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή ή την πλημμελή συμπλήρωση της κατάστασης προσωπικού) καθορίζεται σε τουλάχιστον 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Πηγή Καθημερινή


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης