Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετήσια επισκόπηση Hellastat για ελληνικές επιχειρήσεις

13 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις την τελευταία 4ετία σύμφωνα με την Hellastat Α.Ε., καθώς έσοδα, κέρδη και βασικοί δείκτες βιωσιμότητας και κερδοφορίας βελτιώνονται κατά την περίοδο 2006-2003.
Ετήσια επισκόπηση Hellastat για ελληνικές επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις την τελευταία 4ετία σύμφωνα με την Hellastat Α.Ε., καθώς έσοδα, κέρδη και βασικοί δείκτες βιωσιμότητας και κερδοφορίας βελτιώνονται κατά την περίοδο 2006-2003.

Ειδικότερα, στην Ετήσια Επισκόπηση που εκπονεί η Hellastat για το σύνολο των Ελληνικών Επιχειρήσεων, η οποία στηρίζεται σε περισσότερους από 35.000 ισολογισμούς για την τελευταία 5ετία, βάσει των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επισημαίνονται τα εξής:

επισημαίνονται για το 2006 τα εξής:

· Ο μέσος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων εκτιμάται στο 6,9%, έναντι της οριακής ανόδου κατά 1,7% το 2005. Η επίδοση αυτή ξεπερνά ακόμη και την περίοδο της «Ολυμπιακής» προετοιμασίας (2004-2002), κατά την οποία η μέση αύξηση υπερέβη οριακά τον πληθωρισμό, στο 4,2% ετησίως.

· Η άνοδος αφορά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, με το 65% αυτών να εμφανίζει ενίσχυση των πωλήσεων από το 2005, ενώ την περίοδο 05/04 η εικόνα ήταν μικτή (το 54% με αύξηση). Επισημαίνεται ότι ακόμη και η μικρή αύξηση κατά το 2005 αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς η «μεταολυμπιακή» κόπωση στον επιχειρηματικό στίβο ήταν εύλογη και αναμενόμενη.

· Τα καθαρά προ φόρων κέρδη αυξάνουν με μέσο ρυθμό της τάξης του 11,3%, επίδοση η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο ετήσιο ρυθμό της τελευταίας 4ετίας, στο 2,5%, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή πορεία που διαγράφουν οι επιχειρήσεις. Θετικά κρίνονται ακόμη δύο παράμετροι: το 56% των επιχειρήσεων βελτιώνει τα καθαρά αποτελέσματα το 2006 (49% το 2005, 54% το 2003), ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι κερδοφόρες το 2006 ανέρχονται στο 65% του δείγματος, αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία της περιόδου 2002-2004 κατά την οποία οι επιχειρήσεις που έκαναν κέρδη περιορίστηκαν από το 64% στο 61,4%.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης