Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB εκδίδει ένα αναθεωρημένο πρότυπο για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

13 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε σήμερα μία αναθεωρημένη έκδοση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων. Σκοπός της αναθεώρησης αυτής είναι να βελτιωθεί η ικανότητα των χρηστών σχετικά με την ανάλυση και τη σύγκριση των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Το IASB εκδίδει ένα αναθεωρημένο πρότυπο για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων. Σκοπός της αναθεώρησης αυτής είναι να βελτιωθεί η ικανότητα των χρηστών σχετικά με την ανάλυση και τη σύγκριση των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Με τις αλλαγές που έγιναν, απαιτείται η συγκέντρωση πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις στη βάση των κοινών χαρακτηριστικών και εισάγεται η δήλωση συνολικού εισοδήματος. Αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει τους αναγνώστες να αναλύσουν τις αλλαγές στο ίδιο κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει από τις συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (όπως μερίσματα και εξαγορές μετοχών) διαχωρίζοντάς τες από τις αλλαγές για τους «μη-ιδιοκτήτες» (όπως συναλλαγές με τρίτους). Σε ανταπόκριση στα σχόλια που έγιναν δεκτά μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης, το αναθεωρημένο πρότυπο δίνει στα άτομα που καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις την επιλογή να παρουσιάσουν τα στοιχεία εσόδων και εξόδων και τα στοιχεία άλλου συνολικού εισοδήματος είτε σε μία μόνο κατάσταση συνολικού εισοδήματος με υποσύνολα είτε σε δύο ξεχωριστές καταστάσεις (μία ξεχωριστή κατάσταση την οποία ακολουθεί μία κατάσταση συνολικού εισοδήματος).

Μεταξύ των αναθεωρημένων σημείων είναι αλλαγές στους τίτλους οικονομικών καταστάσεων για να αντικατοπτριστεί η λειτουργία τους πιο ξεκάθαρα (για παράδειγμα, ο ισολογισμός μετονομάζεται σε κατάσταση οικονομικής θέσης). Οι νέοι τίτλοι θα χρησιμοποιηθούν στα λογιστικά πρότυπα, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η χρήση τους στις οικονομικές καταστάσεις.

Το αναθεωρημένο πρότυπο θα τεθεί σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, αλλά επιτρέπεται η χρήση του και σε προηγούμενες χρήσεις.

Η δημοσιοποίηση του ΔΛΠ 1 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της κοινής πρωτοβουλίας του IASB με το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) για την αναθεώρηση και την εναρμόνιση της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Στη δεύτερη φάση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη, εξετάζονται πιο θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την παρουσίαση των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις και αναμένεται να δημοσιεύσει το IASB εντός των επόμενων έξι μηνών ένα κείμενο προς συζήτηση σχετικά με το ζήτημα.

Εισάγοντας το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, δήλωσε:
Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο που παρουσιάζονται τα οικονομικά δεδομένα θα συγκεντρώσει σχετικά εύλογα μεγάλο ενδιαφέρον. Καθώς έχει ολοκληρωθεί πλέον η πρώτη φάση του έργου αυτού, αναμένουμε με ανυπομονησία την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών ζητημάτων ως μέρος μιας πιο ευρείας διαβούλευσης που θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Θα ενθάρρυνα έντονα όλα τα μέρη που ασχολούνται με τις οικονομικές αναφορές να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαβούλευση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη του, ως οφείλει, τις καλύτερες ιδέες που υπάρχουν σήμερα.

Μετάφραση XLence ΕΠΕ, www.xlence.gr
Εξειδικευμένοι μεταφραστές σε οικονομικών, τεχνικών και ιατρικών εγγράφων σε 35 διαφορετικές γλώσσες.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης