Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Ενημέρψση και σχόλια για την απόφαση 1104/2007 σχετικάμε τους πυροπαθείς.

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • τα πλαίσια της ενημέρωσης που καθημερινά έχετε από εμάς, για διάφορα ζητήματα, όπως φορολογικά - εργατικά - συνδικαλιστικά και λόγω της έκδοσης από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Εγκυκλίου 1104/5-9-2007 σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στους πυροπαθείς επιτηδευματίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ στους Νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας σας γνωρίζουμε τα εξής:
Φίλοι,  Συναδέλφισες  &  Συνάδελφοι  

Στα πλαίσια της ενημέρωσης που καθημερινά  έχετε από εμάς, για διάφορα ζητήματα, όπως φορολογικά – εργατικά – συνδικαλιστικά  και λόγω της έκδοσης από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Εγκυκλίου 1104/5-9-2007 σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται  στους πυροπαθείς επιτηδευματίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ   στους   Νομούς   Αρκαδίας,  Ευβοίας,  Ηλείας,  Λακωνίας  και  Μεσσηνίας σας γνωρίζουμε τα εξής:

A.     Παρατείνεται ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας καθώς και του βιβλίου Αποθήκης ως εξής:
1.Για τους πυρόπληκτους επιτηδευματίες μέχρι την 15.02.2008 και για συναλλαγές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν  από Ιούλιο έως Δεκέμβριο.
2. Για τους μη πυρόπληκτους  (επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους στους παραπάνω Νομούς), παρατείνεται η ενημέρωση και η εκτύπωση των Βιβλίων τους για δύο (2) μήνες για συναλλαγές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν  από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.
Βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών ξέχασε να εντάξει στην παραπάνω εγκύκλιο και τους επιτηδευματίες των πρόσφατα πυρόπληκτων Νομών Αχαΐας, Χανίων, Ρεθύμνου, Κορίνθου,  Χαλκιδικής  κλπ..

Β. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων εκτός Κεντρικού, Υποκαταστήματος, αποθηκευτικού χώρου   
Οι πυροπαθείς των παραπάνω Νομών μπορεί να τύχουν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21 παρ.1 γνωστοποίηση ή έγκριση του Προϊσταμένου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. η γνωστοποίηση μπορεί να υποβληθεί χωρίς κυρώσεις έως 31.12.2007, οι δε προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να αντιμετωπίζουν θετικά τις εν λόγω αιτήσεις.
Είναι γνωστή σε όλους μας η θετική !!! !!! !!! αντιμετώπιση που έχουμε από τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. στην καθημερινή μας συναλλαγή , και καταλαβαίνουμε απόλυτα το χάος που θα δημιουργηθεί για άλλη μια φορά.
Το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμπεριέλαβε στην παραπάνω εγκύκλιο και την  περίπτωση (που είναι και η πιθανότερη) που τα βιβλία και τα στοιχεία των πυροπαθών κάηκαν τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στον φορολογικό έλεγχο που θα διεξαχθεί μετά από ένα ή δύο χρόνια  θα κριθούν τα βιβλία ανακριβή και ανεπαρκή;;; γιατί το Υπουργείο δεν τους  προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς που έχουν χάσει όλη την περιουσία τους και έγιναν πρόσφυγες μέσα στη χώρα τους  ;;; !!! !!!  

Γ. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων χωρίς ενημερότητα χρεών.
Δύνεται η δυνατότητα στους πυρόπληκτους να θεωρούν μέχρι την 29.2.2008 για όλες τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις  βιβλία και στοιχεία(ανάλογα με την συναλλακτική τους δραστηριότητα) χωρίς την συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται από το άρθρο 36 παρ.8 του ΚΒΣ με την υποβολή δήλωσης του Ν.1599/86 για την ζημία που προκλήθηκε.
Σας θυμίζουμε ότι η   Π.Ε.Φ.Ε. έχει εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες  και μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για να εκδώσουμε πραγματογνωμοσύνη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δημόσια αρχή.

Δ.  Διακίνηση αγαθών από εγκατάσταση που κρίθηκε ακατάλληλη, σε άλλο χώρο, για συνέχιση της δραστηριότητας ή της φύλαξης των αγαθών.
Αιτήματα πυρόπληκτων επιτηδευματιών για μη έκδοση δελτίων αποστολής ή έκδοση αυτών κατά διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1γ του ΚΒΣ, για διακινήσεις αγαθών από πληγείσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε άλλους χώρους με σκοπό τη φύλαξη αυτών ή τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα από τους προϊσταμένους των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ώστε  να δίνεται η σχετική έγκριση ανάλογα την περίπτωση.
Γνωρίζοντας την ευρύτητα που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των πολιτών σε ολόκληρο το Δημόσιο τομέα και ειδικά την ευρύτητα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. αντιλαμβανόμαστε την ευθυνοφοβία που θα αντιμετωπίσουμε.
Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν δίνει σαφείς εντολές στους υπαλλήλους του αλλά εκδίδει αόριστα  εγκυκλίους έτσι ώστε ο καθένας πολιτικά ενταγμένος προϊστάμενος να μπορεί αυτή ειδικά την στιγμή να δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα σε ανθρώπους που έχουν χάσει όλη την περιουσία τους.

Ε.  Δηλώσεις μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων.
Στις περιπτώσεις που πυρόπληκτοι επιτηδευματίες χρησιμοποιούσαν στις πληγείσες επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και συστήματα του ν.1809/88   για την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων, δύνανται να δηλώνουν στο προϊστάμενο της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. την μεταβολή(αγορά, απόκτηση, καταστροφή, αλλαγή εγκατάστασης) μέχρι τις 31.12.2007 χωρίς επιβολή κυρώσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο Β2 και υπεύθυνη δήλωση του 1559/86 για την ζημία που προκλήθηκε.
Επίσης δύνεται η δυνατότητα μέχρι την ως άνω ημερομηνία εφόσον συντρέχει περίπτωση, να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.    
                                        Μετά τιμής
                                        Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ            Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  


  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης