Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΡΟΣ ΟΑΕΔ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Εδώ και αρκετό διάστημα ο Οργανισμός με διάφορα προγράμματα τα οποία εκπονεί προσπαθεί να βοηθήσει ανέργους νέους ή μεγαλύτερης ηλικίας απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ, ώστε να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας με διάφορους τρόπους (επιδότηση νέων θέσεων, επιχορήγηση νέων επαγγελματιών, προγράμματα STAGE)....
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 105-713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
           ΤΗΛ : 2810-223997  &  2810-224595
                   www.oeetak.gr                            Ηράκλειο  : 21-8-2007
                                                                    Αρ. Πρωτ. :  284                            Προς :
                                                                               Διοικητή ΟΑΕΔ
                                                                               κ. Βερναδάκη Γεώργιο

                                                                            


Κύριε Διοικητά,

    Εδώ και αρκετό διάστημα ο Οργανισμός με διάφορα προγράμματα τα οποία εκπονεί  προσπαθεί να βοηθήσει ανέργους νέους ή μεγαλύτερης ηλικίας απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ, ώστε να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας με διάφορους τρόπους (επιδότηση νέων θέσεων, επιχορήγηση νέων επαγγελματιών, προγράμματα STAGE).
    Όλα τα παραπάνω μέτρα κρίνονται θετικά στο βαθμό που επιτυγχάνουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
    Όμως, μας προκαλεί απορία και προβληματισμό η εμμονή του ΟΑΕΔ στην προκήρυξη του STAGE για τον Δημόσιο Τομέα.
    Ο προβληματισμός μας έγκειται στο γεγονός της χρησιμότητας του προγράμματος για τους ανέργους.
    Τι προοπτική δημιουργείται για ένα νέο απόφοιτο Λυκείου ή ΑΕΙ από την 12μηνη ή 18μηνη παραμονή του σε ένα δημόσιο φορέα όταν είναι γνωστό ότι η προοπτική περαιτέρω παραμονής ή μονιμότητας του είναι μηδαμινή;
    Όταν η σύντομη ημερομηνία λήξης της παρουσίας των ανέργων στους φορείς δεν επιτρέπει την ανάθεση σημαντικών καθηκόντων αλλά μόνο βοηθητικών εργασιών;
    Τι εμπειρία θα αποκομίσει που θα τον βοηθήσει ώστε με τη λήξη του προγράμματος να μπορεί να απασχοληθεί σε μια ιδιωτική επιχείρηση;
    Αντίθετα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για STAGE στον ιδιωτικό τομέα όταν είναι γνωστό και αποδεδειγμένο ότι, αφενός μεν η εμπειρία ανοίγει τον δρόμο για την πρόσληψη και αφετέρου ένας σημαντικός αριθμός από τους πρακτικά ασκούμενους με το πέρας του προγράμματος προσλαμβάνεται από την επιχείρηση.
    Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρήσετε την άποψη σας για το πρόγραμμα STAGE ώστε να μην αποκλιστεί ο ιδιωτικός τομέας από αυτό.

                                Με εκτίμηση
                             Ο Πρόεδρος του Π.Τ.


                            Γιώργος ΑμπαρτζάκηςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης