Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκαν οι νέες υπουργικές αποφάσεις με ευνοικότερες ρυθμίσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές στα πλαίσια του Αναπτυξιακού νόμου.

4 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Δημοσιεύθηκαν οι νέες υπουργικές αποφάσεις με ευνοικότερες ρυθμίσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές στα πλαίσια του Αναπτυξιακού νόμου.Στις αποφάσεις αυτές αναφέρονται μεταξύ άλλων: --H δυνατότητα για επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης 10% στις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% στις μικρές επιχειρήσεις για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, πλην εκείνων που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρισμού από την ηλιακή και αιολική ενέργεια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της προαναφερθείσας απόφασης για τα επιπλέον ποσοστά επιχορήγησης.....
Δημοσιεύθηκαν οι νέες υπουργικές αποφάσεις με ευνοικότερες ρυθμίσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές στα πλαίσια του Αναπτυξιακού νόμου.
Στις αποφάσεις αυτές αναφέρονται μεταξύ άλλων:
-- H δυνατότητα για επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης 10% στις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% στις μικρές επιχειρήσεις για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, πλην εκείνων που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρισμού από την ηλιακή και αιολική ενέργεια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της προαναφερθείσας απόφασης για τα επιπλέον ποσοστά επιχορήγησης.
-- Η υποβολή των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, μπορεί να γίνει μόνο με τα γενικά δικαιολογητικά ,
-- και η χορήγηση του ποσού της προκαταβολής των επιχορηγήσεων με Aίτηση από το νόμιμο εκπρόσωπο Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής .

Αναλυτικά οι αποφάσεις.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης